(22.10 hodin)
(pokračuje Rath)

Ale kam by to vedlo? Samozřejmě systém zdravotního pojištění by lehnul okamžitě. Ten by lehnul okamžitě, protože pokud počet štik, které vytěžují ten systém, ten rybník, dosáhne určitého procenta vyššího než ten ekosystém, v uvozovkách, je schopen unést, tak se začnou požírat samy mezi sebou a systém se hroutí. Samozřejmě, i EUROMEDNET svůj úspěch může založit na tom, že zatím ovládá určitou část. Pokud jejich počet by převýšil určité kritické množství, tak se systém začne vnitřně hroutit.

Ale mohu vám popsat jiný způsob. Máte-li úhradu na rodné číslo v dané nemocnici, jak to řešila síť nemocnic EUROMEDNET - prostě oborovou specializací nemocnic. Co jste měli dřív běžnou okresní nemocnici, kde jste našli běžné spektrum oddělení, jako je interna, chirurgie, gynekologie, pediatrie a ARO, tak najedou - světe, div se! - po převzetí touto sítí tato nemocnice potlačuje některé obory až k naprostému minimu a naopak rozvíjí jen některé obory - tady je rozvinutá ortopedie, zde je rozvinutá pouze kardiologie, v jiné nemocnici onkologie, v jiné nemocnici chirurgie. Takže zatímco pacient, který přijde do motolské nemocnice na internu, protože má nějaké potíže, je mu tam diagnostikován nádor, ten nádor mu o patro níž odoperují a o patro výš onkologicky léčí a ozáří, a za to motolská nemocnice svého času dostala jednu platbu na rodné číslo ve výši 32 tisíc korun, tak samozřejmě síť těchto nemocnic, kde každá má své IČO, jak fungovala? Přišel do jedné nemocnice - tam byla ta interna. Tam mu diagnostikovali nádor. Vyinkasovali od pojišťovny - ne tedy 32, to bylo pro fakultní nemocnici - ale jako dobře prosperující okresní nemocnice nějakých 24 tisíc. Pak ho poslali do své jiné nemocnice, tam ho odoperovali, dostali dalších 24 tisíc. Pak ho poslali do třetí své nemocnice, kde byla ta onkologie, tam dostali 24 tisíc potřetí, a pak ho poslali na doléčení do čtvrté nemocnice, kde dostali dalších 24 tisíc. Je to chytré, je to velmi inteligentní, kdo by toto nedělal, ale je to typické vysávání, účelové chování, které určitě není ani v zájmu pacienta, ani v zájmu systému.

A teď si řekněme, jestli tím, že podpoříme síť, existenci akciových společností, jestli chceme, aby celé české zdravotnictví vypadalo tímto způsobem. Já vám tady sám říkám, že já si to nepřeji. Nepřeji si to jako lékař, nepřeji si to jako potenciální pacient. Ale garantuji vám, že pokud o tom takto rozhodneme, tak já dovedu v tomto systému žít velmi dobře, být ředitelem nebo majitelem nějaké takové nemocnice a rozhodně nebudu chudá osoba. (Potlesk ČSSD a KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: S faktickou jsem viděl pana poslance Plevu jako prvního, řádně se hlásí pan místopředseda Langer.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, konečně jsem pochopil filozofii pana doktora Ratha, protože jsou pro něj hrozbou nemocnice, které hospodaří dobře, a naopak ideálem nemocnice, které hospodaří se ztrátou. Proto si také jistě za odměnu, že takto dobře se ztrátou hospodařil, udělal svým náměstkem pana doktora Pohanku, který přivedl Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně do velké ztráty.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní pan místopředseda Ivan Langer jako další přihlášený, ale mám ještě písemné přihlášky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobrý den, pane předsedo. Já bych zde rád několika slovy zareagoval na vystoupení pana ministra Ratha.

Za prvé si myslím, když hovoří o průhlednosti a kontrole, neměl by vycházet z onoho pořekadla "podle sebe soudím tebe", tedy neměl by při pohledu na jiné vycházet z toho, jak se on sám chová, protože neplatí, že lidé jsou stejní jako je on. Jsou zde jiní lidé, kteří se chovají úplně jinak. A pokud pan ministr Rath chce, aby systém zdravotní péče a téma, o kterém hovoříme, bylo skutečně plné kontroly, plné průhlednosti a absence nemravného zisku, potom se domnívám, že by měl začít sám u sebe a u České lékařské komory a otevřít všem dokořán hospodaření České lékařské komory pod jeho několikaletým vedením. Měl by říci, nakolik je mravné nebo nemravné, když jeho paní poradkyně a blízká spolupracovnice Klimovičová vydělávala tedy mravné nebo nemravné statisíce a miliony, které měly zůstat lékařské komoře a lékařům. Myslím si, že je důležité začínat vždycky sám u sebe, a věřím, že pan ministr Rath toho bude schopen a že se k této výzvě postaví skutečně čelem.

Druhá poznámka. Pan ministr Rath zde předestřel černou vizi toho, jak černě to dopadne s naším zdravotnictvím, bude-li zdravotnická péče poskytována obchodními společnostmi. Podle jeho vize tedy budou natolik nadsazovat své zisky, že zdravotní pojišťovny nebudou schopny to všechno platit a celý systém zkrachuje. Vždyť to přece není pravda. Pokud by něco takového existovalo, pokud by něco takového bylo možné, o čem to svědčí? Že by zdravotní pojišťovny, které spravují peníze svých pojištěnců, samy dobrovolně páchaly sebevraždu! To by přece svědčilo o tom, že zde absentuje systém kontroly a že tady platí, že tolik, kolik vyúčtuji zdravotní pojišťovně, tolik ona zaplatí. Skutečně jsme přesvědčeni, že to platí? Není to pravda! A prosím tedy pana ministra Ratha, aby své absurdní perpetuum mobile přednášel úplně jiným lidem, než je tato Poslanecká sněmovna a poslanci a poslankyně. Přece když apeluji na to, aby každý, kdo umí racionálně přemýšlet, se nad tímto zamyslel, potom nemůže platit jeho teze, jak mohou obstát pojišťovny proti té síti zlých obchodních společností. Samozřejmě že mohou obstát, samozřejmě že mají kontrolu nad tím, co mají proplácet, protože kdyby to nekontrolovaly, tak už tady žádná z pojišťoven není!

Dovolte mi další poznámku. Pan ministr Rath vychází z předpokladu, že neziskové zdravotnické zařízení bude fungovat efektivněji než obchodní společnosti, než soukromé společnosti, jak je známe v tuto chvíli. Říká, že se de facto vydělává nebo může vydělávat na distribučních firmách. Já bych se doopravdy chtěl zeptat - to nemáme praktickou zkušenost z fungování veřejných státních fakultních nemocnic? Doopravdy neznáme desítky dalších příkladů, než uváděl pan kolega Pleva, o tom, jakým způsobem hospodaří ti, kteří jsou přece tak dobře veřejně kontrolováni? Opravdu neumíme srovnat ceny, za které nakupují fakultní nemocnice a za které nakupují některé privátní firmy? Opravdu si neumíme udělat jedno rychlé srovnání například zakázek na informační systémy v některých fakultních nemocnicích, například v Olomouci, a podívat se, kolik stojí obdobný informační systém v jiné nemocnici? Opravdu si neumíme spočítat rozdíl desítek milionů korun, který museli zaplatit daňoví poplatníci, protože to bylo z prostředků Ministerstva zdravotnictví a zřejmě i ze zdravotního pojištění? Doopravdy neumíme napočítat ty desítky milionů korun, které tečou nikoliv k pacientům, ale tečou k několika jedincům?

A já na rozdíl od pana ministra Ratha nebudu obviňovat nikoho z tunelování, jenom si kladu otázku nad tím, zda hospodaření těch státních, pod kontrolou provozovaných fakultních nemocnic je tím vzorem veřejné kontroly, po které on volá. Nebudu říkat, kteří ředitelé fakultních nemocnic a jejich náměstci jsou, by mohli být podezřelí z tunelování, protože nemám důkazy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP