(22.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Jenom si ale dám vedle sebe cenu přístroje, které nakupuje soukromá nemocnice, a cenu přístroje, které nakupuje fakultní nemocnice. Jenom si umím srovnat podmínky, za kterých tento přístroj nakupuje soukromá nemocnice, a skutečnost, že fakultní nemocnice nakoupí drahý přístroj v řádově desítkách milionů korun a nemá k tomu smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Umím si spočítat nákup informačního systému pro fakultní nemocnici v řádu desítek milionů korun a skutečné náklady, za které se obdobný systém dá pořídit, který je o desítky milionů korun levnější. Tam jsou ty díry, kudy utíkají ze systému peníze. Tam je ten zisk. Ale je otázka, pro koho ten zisk skutečně je a zda ten zisk se obrátil ve prospěch pacientů, kteří do těchto fakultních nemocnic chodí.

A dovolte mi poslední poznámku ke srovnání neziskové státní a soukromé firmy. Možná podstata rozdílu a podstata onoho podnikání je v tom, že v soukromé firmě, v soukromé společnosti, kde vám skutečně osobně záleží na tom, abyste fungovali efektivně, existuje enormní snaha pořídit vstupy, nakoupit služby podstatně levněji než někdo jiný. To je jejich motivace. Řekněte mi, jakou motivaci pořizovat a nakupovat tyto služby levněji, a tudíž efektivněji mají nezisková zdravotnická zařízení. Odpověď zní: Žádnou.

A pokud tedy voláme po tom, aby peníze z prostředků pojištěnců - a neříkejme tomu tak krásně veřejné zdroje, veřejné finance, to jsou peníze lidí z masa a kostí, to jsou peníze, které si ti lidé museli nejdřív vydělat, to jsou jejich peníze, nikoliv veřejné peníze - tak chcete-li, aby ty peníze zůstaly skutečně těm lidem, chcete-li, aby ty peníze ti lidé mohli skutečně užít, tak jim dejte právo a svobodu volby si je užít. Tímto návrhem zákona jim to právo berete, tímto návrhem zákona jim ty jejich peníze berete. Dáváte jim za to velmi málo. (Potlesk z prořídlých řad poslanců zprava.)

A poprosil bych v tuto chvíli, pane předsedo, neboť jednáme o zásadní věci, která se dotýká skutečně každého jednoho občana České republiky, ať již je plnoletý, či není plnoletý, abych požádal, nebo dal procedurální návrh, aby našemu jednání byl přítomen také předseda vlády pan Jiří Paroubek. Je to člověk, který osobně převzal odpovědnost za situaci v našem zdravotnictví, a já jsem přesvědčen, že by zde měl být přítomen. Je to tedy procedurální návrh a prosím, abyste o něm nechal hlasovat neprodleně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, ale já jsem obdržel omluvu v průběhu dne od pana premiéra. Já teďka nevím, jestli se jedná o nějakou cestu, protože si to nevybavuju přesně, ale v každém případě jsem obdržel omluvu. To bych si potřeboval nějak ověřit.

Ano, už ji mám tady, už je to tady. Žádám o omluvu mé nepřítomnosti. Odjíždí do Vídně, Bruselu. Mám tady - můžete se podívat. Takže mi to sdělil dnes v poledne. (Hlasy z pléna.) On má být zítra ráno ve Vídni, takže já nevím, kdy přesně cestuje, ale tohle jsem od něho dostal.

Takže popořadě, kdybych měl vzít, tak první se hlásil k reakci pan ministr Rath. Pak jsem viděl pana poslance Janečka a pak pana ministra Škromacha. A vás, prosím, kvůli tomu návrhu ještě samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já to nepochybně respektuji, neboť si uvědomuji, že předseda vlády má celou řadu dalších povinností, ale v tuto chvíli tedy modifikuji ten procedurální návrh na přerušení, odročení do doby, než bude přítomen pan premiér. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy chcete okamžitě nechat hlasovat o tomto návrhu? V tom případě tedy - (Výkřiky ze sálu.)

Ano, prosím, pan poslanec Pleva ještě k proceduře.

 

Poslanec Petr Pleva: Pardon. Pan poslanec Kraus, který když navrhoval zařazení tohoto bodu, tak jsem se ho výslovně ptal, jestli se bude hlasovat, byť o procedurálních návrzích. Pan poslanec Kraus mě ujistil, že přece ne, že to je gentlemanská dohoda. S tím jsme o tom nechali hlasovat.

Já si myslím, že o tomto návrhu, byť procedurálním, nelze hlasovat teď, ale protože byl podán, tak je potřeba, abychom teď přerušili debatu vaším rozhodnutím, pane předsedající, a nechali o tomto procedurálním návrhu přerušovacím a odročovacím hlasovat zítra ráno. Jinak podle mne nelze v tomhle případě postupovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Už se asi můžeme bavit jenom o té proceduře a to chce pravděpodobně učinit pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, když jsme vstupovali do této večerní rozpravy hlasováním o procedurálním návrhu pana poslance Krause, tak jsem za panem poslancem Krausem ještě předtím zašel s tím, že bezpochyby jde o jednání bez hlasování. U tohoto vědomí jsme také toto večerní jednání podporovali. Jednání bez hlasování se tady odhlasovalo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan místopředseda Langer chtěl něco?

K proceduře pan ministr Škromach? Mluvíme o proceduře, o dalším postupu. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem chtěl jenom připomenout dikci zákona o jednacím řádu, kde nelze o návrhu zákona hlasovat, nicméně toto je procedurální návrh.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, ještě vy máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já myslím, že jednak je to jasná snaha o obstrukci, a jednak si myslím, že ten návrh je nehlasovatelný, protože je splněna podmínka, která je pro jednání Poslanecké sněmovny, to je, že je přítomen buď premiér, nebo vicepremiér. Ta podmínka splněna je. Já myslím, že to zdůvodnění, které tady bylo předneseno, je naprosto nesmyslné, protože samozřejmě je tady přítomen i ministr zdravotnictví a projednáváme zákon. A pak je otázkou samozřejmě, zda jsou tady argumenty, nebo nejsou. A zřejmě došly, tak je potřeba je načerpat.

Ale v této chvíli si myslím, že tento návrh je nehlasovatelný. A pokud bychom volili tento přístup, a já jenom vyzývám poslance z opozice k tomu, že samozřejmě jsme schopni najít i jiné způsoby, možná že drsnější, ale nenuťte nás k tomu. A já myslím, že by bylo dobré, abychom doprojednali tento bod tak, jak byl předložen. Protože chápu, že nechcete tento zákon, že mu chcete bránit, ale samozřejmě jsou potom i další postupy vzhledem k tomu, jestliže budete pokračovat tímto způsobem.

Myslím si, že v této chvíli požadovat účast kteréhokoliv člena vlády je mimo rámec, navíc v situaci, kdy pan premiér je omluven a kdy je pravděpodobně na cestě mimo území České republiky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Pleva a pak pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, já sice vím, že slovo ministra je nad zákon a že mnozí považují parlament za buržoazní žvanírnu, nicméně bych chtěl říct, že návrh na přerušení a odročení je legitimní procedurální návrh, který podle jednacího řádu může padnout hned. Hlasuje se o něm bez rozpravy.

Protože ovšem jsme se dohodli, a tak to bylo odhlasováno, že dnes už se nebude hlasovat, nezbývá vám podle mého názoru nic jiného, než teď schůzi přerušit a o tomto procedurálním přerušovacím a odročovacím návrhu nechat hlasovat zítra ráno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jenom ještě se snažím - prosím, pan místopředseda Filip ještě - tuhle rozpravu dovést k závěru. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Já jsem přesvědčen, že návrh je nehlasovatelný, protože zákon o jednacím řádu sice umožňuje, aby poslanec podal takový návrh, ale předsedající schůze mu nemusí vyhovět vzhledem k tomu, že to, co řekl tady pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach, je informace zcela přesná o zákoně o jednacím řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP