(22.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Poslanci ani nemusí být přítomni, aby se zahájilo jednání - závisí na předsedajícím. Na hlasování samozřejmě musí být přítomno 67 poslanců. Ale pro jednání o návrhu zákona je potřeba přítomnosti ministra, je tato přítomnost nepochybně důležitá, a pro jednání Poslanecké sněmovny, a jednali jsme tady o tom mnohokrát, je nezbytná přítomnost alespoň jednoho z místopředsedů vlády. Návrh na to, aby se dostavil premiér do Sněmovny, je věc, o které rozhoduje předsedající - samozřejmě může na to reagovat, nebo nemusí.

Pokud by pan předseda Zaorálek nevyhověl tomu návrhu pana kolegy Langera, tak nic jiného nezbývá, než že by musel požádat o to, abychom hlasovali o postupu předsedajícího, protože tento návrh skutečně není v souladu s jednacím řádem. Výbory Sněmovny si mohou pozvat ministra, to je evidentní, a on se má dostavit, má se dohodnout na tom.

Čili tato ustanovení jednacího řádu jsou myslím docela striktní, myslím si, že není možné, abychom to vykládali jiným způsobem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já se tedy přidržím tady toho, co zaznělo naposled. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že čelíme obstrukci, pokusím se reagovat tím, že nevyhovím návrhu pana místopředsedy nechat hlasovat. Nemohu nechat hlasovat ani o eventuální námitce (veselost v sále) - no samozřejmě, protože hlasovat nemůžeme, takže já nemohu nechat hlasovat o žádném návrhu.

Protože jako předsedající nevidím důvod - jednací řád porušen není, premiér tady být nemusí - pokračujeme v rozpravě a já udělím slovo dalšímu, kdo se přihlásil do rozpravy, to je ministr zdravotnictví pan Rath. Dále hovořit bude pan Janeček.

(Hlásí se předseda klubu KDU-ČSL posl. Talíř.) Vy chcete ještě k proceduře? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedo, já se domnívám, že místopředseda Filip tady jasně řekl postup, který nyní musí nastat, a to v tom, že bude vznesena - a já ji vznáším - námitka proti postupu předsedajícího, o které se hlasovat musí. A v tom případě nezbývá, než opravdu přerušit tuto schůzi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. To jsem nezaregistroval - to byla námitka? Dobrá.

Protože už cítím, že by ta schůze nebyla dále pravděpodobně regulérní, tak přeruším toto jednání s tím, že budeme hlasovat ráno o tom návrhu, který tady zazněl z úst pana - to byla námitka, která tady zazněla. Takže budeme o ní hlasovat ráno v 9 hodin, až se sejdeme. Já vám prozatím přeji dobrou noc a doufám, že příští jednání bude méně konfliktní než dnešní.

 

(Jednání skončilo v 22.33 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP