Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. prosince 2005 v 9.03 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji další jednací den 51. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jako pan kolega Josef Hojdar, který má náhradní kartu č. 1.

Rád bych vás informoval o tom, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Miroslav Beneš - zasedání orgánů Parlamentního shromáždění Rady Evropy, Josef Mikuta - nemoc, David Šeich - účast na mezinárodní konferenci v Bulharsku, Jaroslav Lobkowicz a Zuzka Rujbrová - cesta petičního výboru do Budapešti, páni kolegové Petr Krill a Petr Lachnit, kolegyně Soňa Marková a pan poslanec Svoboda - cesta delegace výboru pro evropské záležitosti do Ruska. A z členů vlády se omlouvá předseda vlády pan Jiří Paroubek z důvodu pracovní cesty do zahraničí, pan ministr Vítězslav Jandák z důvodu lékařského vyšetření a naléhavých pracovních povinností a pan ministr Milan Urban, který je na zasedání WTO v Hongkongu.

Dnešní jednání máme zahájit projednáváním pevně zařazených bodů 138, 240, 208, 209, 243, 29, 23, 26 a 24. Připomínám, že na odpoledne jsme pevně zařadili body 99, 28, 46, 47, 48 a 49.

Současně bychom měli rozhodnout o udělení možnosti vystoupit panu senátorovi Jiřímu Pospíšilovi a vypořádat se s procedurou týkající se bodu 20, sněmovní tisk 810.

Sděluji, že pan kolega Vladimír Čada má náhradní kartu č. 2 a pan kolega Ladislav Urban náhradní kartu č. 20.

A teď, pánové, pokud se hlásíte k programu, máte smůlu, neboť zde mám dvě písemné přihlášky, které mají před vámi přednost. První jsem obdržel přihlášku pana kolegy Pavla Hojdy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, přeji všem hezké a příjemné ráno po včerejší prodloužené.

Dovolte, abych požádal Sněmovnu o pevné zařazení druhého kola tajných voleb, a to bodu č. 176, volba člena Rady ČTK, a 236, volba předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření VZP České republiky. Prosím, aby Sněmovna odsouhlasila, že by se dnešní druhé kolo volby uskutečnilo ve 12.30 hodin.

A protože předsedající včera oznámil, že všechny pevně zařazené body je zapotřebí znova opakovat a znova zařadit, tak jenom připomínám, že jsme si odsouhlasili, že volba místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu ČR, bod 234, se bude konat napevno tento pátek, ale nezařadili jsme hodinu. A proto požaduji, aby se tato volba uskutečnila nejpozději v 11.30 hodin. Je to z toho důvodu, že je tam poměrně dost kandidátů a volba bude komplikovanější, i její vyhodnocení, a máme končit jednání ve 14 hodin. Jde tedy o to, aby komise byla schopna vyhodnotit a oznámit výsledek Sněmovně. Čili tento pátek bod 234 na 11.30 hodin.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To byly dva návrhy, zrekapituluji je. Body 176 a 236, což je volba člena Rady ČTK a volba předsedy vyšetřovací komise, zařadit na dnešek ve 12.30 hodin, a na pátek 11.30 hodin zařadit bod č. 234, volba místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu České republiky. Toto je první návrh.

Dále zde mám písemnou přihlášku pana poslance Petra Tluchoře k proceduře. (Nehlásí se.) Tak to asi není k proceduře, takže slovo má pan kolega Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Nebudu hovořit k proceduře, ale k programu.

Vzhledem k tomu, že se nám včera nepodařilo projednat rozpočtové záležitosti - podotýkám rozpočtové, které bychom měli dojednat do konce letošního roku - požádal bych Sněmovnu o zařazení dvou bodů. Je to rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, bod 183, a bod 184, dotační programy do zemědělství, po třetích čteních. Ale vím, že tam je ještě návrh na jeden zákon vrácený ze Senátu, je jedno třetí čtení, pokud mám správné informace, a zákon vrácený ze Senátu by měl být dnes jako druhý bod, takže jako třetí a čtvrtý bod. Slibuji, že to bude krátké, protože to máme předjednáno ze zemědělského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Třetí a čtvrtý bod dnes?

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dnes dopoledne jakoby po třetích čteních.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vy nejste tedy troškař, pane poslanče. Dobře. Připravte si prosím obhajobu důvodnosti vašeho návrhu, ano?

Kdo má další návrh k programu? Pan kolega Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl přesunout bod č. 172 ve třetím čtení, je to o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 1150, jako druhý bod v pátek 16. prosince po registrovaném partnerství.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, to je návrh pana kolegy Jaroslava Krákory.

Pokud má někdo vnitřní potřebu se vyjádřit, nechť využije možnosti a já mu udělím slovo. Pan kolega Petr Bratský.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP