(9.10 hodin)

Poslanec Petr Bratský: Upozornil bych kolegu Krákoru, jestli ví, že včera Sněmovna hlasovala o prvních dvou bodech zařazených na pátek. Chtěl bych ho požádat, jestli nechce změnit své stanovisko na třetí bod, protože jinak ten, který Sněmovna schválila jako druhý, byl zařazen jinam.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Samozřejmě, že by to mohlo být jako třetí bod, ale předpokládám, že registrované partnerství nebude do 11.30 hodin. Myslel jsem, že bychom vyplnili mezeru, ale souhlasím s tím jako bod 3.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také bych takto doporučoval, když máme zařazeny pevné body, abychom další řadili za ně.

Pan kolega Vykydal.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás velmi poprosit o pevné zařazení bodu 77, což je novela školského zákona, jako další bod za pevně zařazené body na dnešní odpoledne.

Zdůvodnění je podle mého názoru velmi jednoduché. Tento bod nám nezabere hodně času, je to záležitost, která je pro projednávání ve Sněmovně velmi jednoduchá, ale velmi se dotýká dětí se zdravotním postižením a jejich rodin. Je to otázka posunutí věkové hranice pro možnost vzdělávání na základní škole z 20 let na 26 let. Tuto změnu jsme udělali při novele školského zákona. Musím říci, že z dlouhodobého pohledu tuto změnu nevidím jako špatnou, spíše ji vítám. Z pohledu dnešního dne, kdy víme, že na základní škole jsou vzdělávány děti s mentálním postižením, které nastoupily do školy v deseti letech, protože dostaly odklad povinné školní docházky, tyto děti do 20 let nemohly dokončit základní školu a z důvodu přijetí nového školského zákona jim bylo znemožněno dokončení vzdělání na základní škole. Vzhledem k tomu, že v praxi zatím neexistuje dostatečně rozvinutý systém celoživotního vzdělávání, nemohou zatím pokračovat na střední škole a na vysoké škole. Proto vás prosím, abychom na jednání zařadili tento bod jako pevný.

Myslím, že zdůvodnění bylo přesvědčivé. Ještě jednou vás proto prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Potřebuji se ujistit, na kdy navrhujete zařazení bodu 77, neboť dnes odpoledne máme již zařazeno šest bodů. Pokud má být zachována nějaká logika, váš bod 77 by měl jít za tyto pevně zařazené body. Ano? Dobře.

Pan kolega Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Jen technicky. Domlouval jsem s organizačním výborem a panem ministrem Kühnlem - má návaznosti na senátní zákon. Mé dva body by byly za bod 243, aby to pan ministr měl v jednotném bloku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Byl by to dnes šestý a sedmý bod. I tak se stále těším na odůvodnění návrhu.

Prosím kolegu Haška.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych i já přispěl k eventuálním změnám a doplňkům programu této schůze, jistě k radosti nás všech.

Navrhuji zařazení nového bodu do programu schůze. Bylo by jím druhé čtení sněmovního tisku 1056, což je vládní návrh zákona o střetu zájmů. Pokud bude schválen tento nový bod, navrhuji, aby byl projednáván dnes odpoledne jako sedmý bod v bloku zákonů pana ministra spravedlnosti, neboť on je předkladatelem za vládu tohoto nového zákona.

Odůvodnění je následující. Všechny poslanecké kluby deklarovaly, že se jedná o důležitou právní normu a mají zájem na tom, aby byla projednávána na půdě Poslanecké sněmovny. Všichni tušíme s ohledem na to, kolik času zbývá do konce volebního období, jak se pravděpodobně mohou vyvíjet všechny možné eventuality legislativního procesu, pokud bychom neprojednali v druhém čtení, eventuálně ve třetím čtení tento návrh zákona na této schůzi Poslanecké sněmovny. Žádám všechny kluby, aby s vážností přistoupily k řešení tohoto mého návrhu včetně zdůvodnění. Myslím si, že návrh zákona o střetu zájmů je vážným bodem, a projevme hlasováním, že máme vážný zájem na tom, aby tento návrh zákona byl projednán.

Ještě jednou: zařazení tohoto bodu jako nového do pořadu schůze, druhé čtení, dnes odpoledne v rámci bloku pana ministra spravedlnosti zatím jako poslední pevně zařazený bod. Smělá ambice je, že bychom zařadili zatím formálně třetí čtení na konec bloku třetích čtení. Uvidíme, jak se situace vyvine a jestli se k třetímu čtení v rámci této schůze dostaneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Prosím, abyste mi věnoval pozornost, neboť pan kolega Vykydal navrhl zařazení bodu 77 za již pevně zařazené body. O tom budeme hlasovat nejdříve. Váš bod by byl potom osmý, kdyby prošel.

Pan kolega Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážené kolegyně a kolegové, pane místopředsedo, poprosil bych o jednu věc. Nevím jak se rozhodlo vedení Sněmovny, ale upozornil bych, že je přerušený bod k nájemnému, který je dokončen jak v obecné, tak v podrobné rozpravě ve druhém čtení, a zbývá než odhlasovat nebo neodhlasovat zkrácení lhůty projednání mezi druhým a třetím čtením. Jestli by to bylo možné, doporučuji to udělat hned na začátku. Tím by se umožnilo, aby mohl být v pátek zařazen. Legislativa má vše připravené, je třeba jen provést hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Snažím se zachytit leitmotiv vašeho vystoupení. Domnívám se, že by měl být procedurálně jasně definován. Prosím, navrhněte, co s bodem 38.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Navrhuji, aby byl zařazen po schválení programu jako první bod dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Znamená to bod 38 jako první bod dnes.

Pan kolega Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající vaším prostřednictvím bych požadoval po kolegu Haškovi drobné dovysvětlení. Ano, všichni jsme deklarovali, tedy i náš klub, že zákon o střetu zájmů je třeba projednat včas tak, abychom jasně dali najevo, že tomu tak není, co se povídá. Minulý týden vyšla zpráva o korupčním prostředí a nejzkorumpovanější u nás mají být politici. Je třeba dát jasný signál, že tomu tak není. Současně ovšem po celou dobu, kdy se věci okolo střetu zájmů vaří v tomto kotli, dáváme najevo, že tento zákon nesmí být pouze symbolickou pomazánkou na nějakém dortu, ale že by měl být opravdu účinný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP