Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. prosince 2005 ve 14.06 hodin

Přítomno: 170 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, zahajuji další jednací den 51. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji příjemné odpoledne.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Pan poslanec Urban má náhradní kartu číslo 20.

Mám tady omluvy neúčasti poslanců i členů vlády. Pan poslanec Miroslav Beneš je až do 16. prosince na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Omlouvá se mi pan poslanec Ladislav Býček, na zahraniční cestě je Václav Exner, nemocen je Josef Mikuta. V Bulharsku na konferenci David Šeich, v Budapešti Jaroslav Lobkowicz a Zuzka Rujbrová. Výbor pro evropské záležitosti je v Rusku. Týká se to poslance Petra Krilla, Petra Lachnita, Soni Markové a Pavla Svobody. Omluvili se také členové vlády ministr Libor Ambrozek, na cestě v moravských krajích je ministr Pavel Němec. Bohuslav Sobotka se účastní jednání bezpečnostní rady státu a Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu, je na jednání WTO v Hongkongu až do 16. prosince.

Pan poslanec Vícha má náhradní kartu číslo 19.

Vážení kolegové, ještě než přikročíme k jednání, tak by bylo dobré, kdybychom umožnili našim novým kolegům, aby složili poslanecký slib.

Slib poslance

Takže dámy a pánové, paní Ludmila Brynychová a Antonín Macháček se v pátek 9. prosince svým prohlášením vzdali poslaneckého mandátu a tím jejich mandát zanikl. Žádám proto pověřeného zástupce, vidím tady paní předsedkyni Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, představila nám nové poslance a pak přečetla ústavou předepsaný slib, který nový poslanci složí do mých rukou.

Takže prosím, paní předsedkyně, máte slovo. (V sále je hluk a z lavic se ozývá ššššššš.)

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. Dne 9. prosince 2005 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Ludmile Brynychové a panu poslanci Antonínu Macháčkovi. V obou případech podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na své 28. schůzi dne 9. prosince 2005 přijal usnesení číslo 38, ve kterém konstatoval, že panu Antonínu Macháčkovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Pavol Kubuš. Stejného dne přijal mandátový a imunitní výbor také usnesení číslo 39, ve kterém konstatoval, že zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny paní Ludmile Brynychové a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Josef Vondruška. V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslanci Pavol Kubuš a Josef Vondruška poslanecký slib a obdrží z rukou předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

Žádám poslance Pavola Kubuše a Josefa Vondrušku, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu. Zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců. (Všichni povstali.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Pan Pavol Kubuš: Slibuji. Pan Josef Vondruška: Slibuji. Předseda Poslanecké sněmovny předal novým poslancům osvědčení. Sněmovna tleská.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Gratuluji oběma poslancům a přeji jim ve zbytku volebního období, aby se jim práce dařila k jejich spokojenosti.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také přeji novým poslancům hodně štěstí ve Sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP