(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Vážení kolegové, nyní vás chci seznámit se závěry z dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a se zástupci poslaneckých klubů. Pokud jde o celkový průběh jednání naší Sněmovny, budeme pokračovat takto:

Stále platí dohoda, že veškeré body, které byly v průběhu schůze zařazeny a dosud nebyly projednány, ztrácejí pořadí, a je tedy opět na vás, zda navrhnete jejich opětovné pevné zařazení.

Dnes, v úterý 13. 12., projednáme pevně zařazené body, to je bod 20 - tisk 810, potom 183, 184, 38, 182 a 39. Na zítra, středu 14. 12., máme pevně zařazené body - třetí čtení, to je 140, 141, 142. Tyto body nelze projednat, protože nejsou splněny zákonné lhůty pro třetí čtení. Proto projednáme z bloku třetích čtení pouze body 138 a 156, to je registrované partnerství a plemenitba, kdy lhůty už splněny jsou. Takže pouze tato dvě třetí čtení je možné zítra ráno zařadit. Dále, jak jsem avizoval, předkládám vrácené zákony ze Senátu, u kterých uplynula lhůta, to je návrh zákona o ověřování listin, tisk 876, návrh zákona o regulaci reklamy, tisk 957, návrh zákona o svobodném přístupu k informacím, tisk 991, a návrh zákona o ozbrojených silách, tisk 1072, a zařazuji je do pořadu 51. schůze. Přičemž navrhujeme, a to je návrh zákona o ozbrojených silách, tisk 1072/3, tento návrh zákona projednat jako třetí bod zítra dopoledne. Tento návrh je nutné projednat rychle s ohledem na jeho účinnost a legislativní lhůty. Pak bychom pokračovali ve středu body 208 a 209 a dále zbývajícími návrhy zákonů z bloku druhých čtení. To jsou body 29, 23, 26, 24. Připomínám, že na zítra na odpolední jednání máme pevně zařazeny body z minulého týdne, to jsou body 99, 28, 46 až 49.

Pokud tedy není zásadních námitek, nechám hlasovat o těchto návrzích najednou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, hlasovat o tomto řazení těch bodů, tak jak bylo dnes dohodnuto, myslím, že v tom problém není, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 810. Přítomno 140 poslanců, pro hlasovalo 91, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Obdržel jsem dnes ještě žádost dvou poslaneckých klubů o zařazení nového bodu na pořad této schůze, to je návrh na změnu zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Souvisí to samozřejmě s tím, že dneska nastoupili noví poslanci. Předkládám vám tedy tento návrh a nechávám o něm hlasovat.

 

Navrhuji zařadit tento bod, ty změny v zasedacím pořádku, na čtvrtek 15. 12. jako třetí pevně zařazený bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyrovnat se s tímto, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 811, přítomno 147, pro hlasovalo 122, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jiří Karas má náhradní kartu č. 17.

Teď mám tady některé přihlášky ke změnám v pořadu schůze. Jako první mám paní poslankyni Čurdovou, pak pana poslance Talíře, pana poslance Ladislava Urbana. Takže prosím paní poslankyni Čurdovou - ale ministr Kühnl může předběhnout všechny kromě pana poslance Talíře, ale oni se nějak dohodnou. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, nechci předbíhat žádným návrhem na pevné zařazení, jenom bych chtěl připomenout, že pan předseda oznámil, že zítra po zákonu o ozbrojených silách, zákon 219, by se měly projednávat body 208, 209. Prosím, aby všechny návrhy, které případně padnou na zítřejší dopoledne, respektovaly, aby se tyto dva body projednávaly hned po zákonu 219. Platí pro ně přesně totéž co pro ten zákon. Musí se projednat ještě na této schůzi Sněmovny. Jedná se o vysílání vojsk a přelety letadel s datem 1. ledna. Kdyby se neprojednaly, nemohli bychom ty kroky učinit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem si jist, že to projednáme.

Hlásí se paní poslankyně Čurdová.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji, pane předsedo. Vážená Sněmovno, dovolte mi, abych vás požádala, abychom přeřadili bod 156, je to sněmovní tisk 969, zákon o registrovaném partnerství, třetí čtení, na pátek jako první bod. Důvodem toho přeřazení je nepřítomnost zpravodajky, která je mimo republiku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zákon o registrovaném partnerství ve třetím čtení z důvodu nepřítomnosti zpravodaje přeřadit na pátek jako první bod třetích čtení.

Nyní prosím pana poslance Talíře.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já si také dovolím navrhnout změnu v pořadí projednávání bodů. Navrhuji, abychom bod 171, kterým je třetí čtení vládního návrhu zákona o pozemních komunikacích, to znamená to elektronické mýtné, zařadili jako pevně projednaný bod tento pátek po těch bodech, které schválíme, bude-li tedy ten předchozí bod schválen, tak jako druhý bod.

Odůvodnění: Tento zákon musí vstoupit v účinnost co nejdříve, aby mohlo být připravováno ono vybírání elektronického mýtného, jinak hrozí České republice značná škoda, protože by nebyl předpoklad, že se stihne všechno do termínu 1. ledna 2007, tak abychom nepřišli o oněch uvažovaných 8 až 10 miliard Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP