(21.30 hodin)
(pokračuje Řihák)

Nemáte pravdu. Na krajském zastupitelství takto vystupuji.

Vy jste mně neodpověděla na jednu věc. Tady už nejde ani o akciové společnosti, tady jde o to, proč jste chtěli prodat jedenáct zdravotnických zařízení, a vy potom strašíte, že se zavře Nemocnice v Berouně, když de facto jste tuto nemocnici už zrušili. Pokud jste členka městského zastupitelstva, víte o tom, že kontrolní a finanční výbor může vstupovat do jakýchkoliv smluv, když se jedná o příspěvkovou organizaci. Na kraji nemůžeme vstupovat do ničeho. Výroční zpráva nehovoří o tom, kde kdo si ty vaše pašalíky, jak si to tam rozdáváte. Ano, to bych vám vzkázal.

A jestli v Příbrami chcete odejít z koalice, pojďte se dohodnout, navrhneme to na příštím zastupitelstvu a já budu rád jedině v tom, že nebudete mít starostu v třetím největším městě ve středních Čechách. Budu pro to klidně hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana místopředsedu Vojtěcha Filipa, který je přihlášen do rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedo. Paní a pánové, budu poměrně stručný. Nehodlám vstupovat do debat o jednotlivostech, protože zákon neřeší jednotlivost, ale řeší celý systém.

Kvituji obrovskou sebekritiku, kterou tady přednesl pan kolega Janeček, protože on a jeho strana byli dlouhou dobu součástí vládních koalic od roku 1990 a v Poslanecké sněmovně není první volební období. Pokud tady něco kritizoval, tak samozřejmě děkuji za to, že vzal také na sebe část své odpovědnosti, protože to se mi nezdálo, že by předtím v jeho vystoupeních bylo.

Říkám to Sněmovně z toho pohledu, že se moje vystoupení na otevřeném zasedání klubu ODS bere jako záminka k tomu, abychom vrátili návrh zákona výborům k novému projednání. S takovým postupem zásadně nesouhlasím. Na otevřeném zasedání jsem řekl, říkal jsem tomu seminář, protože ten neproběhl, to si můžeme sebekriticky přiznat i my, že jsme mohli svolat několik seminářů. Pravda, měli jsme na to času dost, protože v době, kdy vznikal tento návrh zákona, bylo daleko před volbami. Vůbec nejde o předvolební trik. Jde o systém, který tady nikdo nezavedl, a jestliže jsem se nechal přesvědčit k tomu, že budu na zákonu pracovat, tak to bylo právě proto, že jsem chtěl unést odpovědnost poslance, který v tomto volebním období podle mého soudu je povinen minimálně zajistit to, že bude Ústava České republiky naplňována. A protože jsem řekl, že nesouhlasím s tím, co bylo navrženo, vrátit výborům k novému projednání, a myslím si, že návrh je v podstatě nesmyslný, protože můj pozměňovací návrh, který jsem rozdal a který, jak jsem řekl na otevřeném zasedání klubu ODS, je jenom nedostatkem v psaní, protože úmyslem navrhovatelů bylo, aby kromě podmínek věcného a personálního vybavení při vystoupení ze sítě byla také vůle zřizovatele, a to se tam v psaní nedostalo.

Můj pozměňovací návrh, který přednesu a ke kterému se hlásím v podrobné rozpravě, která, jak doufám, bude bezprostředně, bude takový, že budou doplněna čtyři slova: "na návrh zřizovatele nebo". V § 34 odst. 5 chybí tato slova, protože tam je vystoupení ze sítě pouze při neplnění věcného a personálního vybavení. To chápu, že je nutné, aby ministerstvo rozhodlo, že takové zdravotnické zařízení, které nemá ani personální, ani materiální a technické vybavení, nemůže být v síti veřejných neziskových zdravotnických zařízeních.

Druhá věc je, že pokud jsme jasně řekli jako navrhovatelé, že není na vůli krajů nebo obcí, ale že je i na vůli fyzických a právnických osob, aby mohly zřizovat nikoliv akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, které podle § 2 zákona 513/1991 Sb., to znamená obchodního zákoníku, jsou povinny fungovat jako zisková organizace, nebo za tři roky riskují, že je nechá někdo v rejstříku zrušit, tak proto jsme říkali, ano, tady bude nezisková organizace, která bude zařazována do sítě, a pokud nebude chtít fungovat jako nezisková organizace, bude chtít tvořit zisk a odměňovat své členy představenstva a dozorčích rad, tak samozřejmě se může transformovat někam jinam. A potom je důležité, aby se ucházela ve výběrovém řízení podle jiného zákona než podle tohoto o smlouvu se zdravotními pojišťovnami. A to si myslím, že je poctivé a spravedlivé. Nejde o nic, co by někdo musel, ale samozřejmě jestliže někdo vyhoví státu, tak by měl mít určitý ekonomický bonus. Tento ekonomický bonus je dán jenom tím, že má právo na smlouvu. V ničem jiném ekonomický bonus neexistuje.

Prosím, vynechme ona ideologická schémata, která se přednášela v této Sněmovně od cca 14.30 hodin, a bavme se o tom, co je skutečným obsahem návrhu zákona. Já říkám poctivě, rozdal jsem pozměňovací návrh. Ano, na návrh zřizovatele může kterýkoliv zřizovatel, ať je to právnická nebo fyzická osoba, osoba veřejného práva, to znamená obec nebo kraj, vystoupit ze sítě, ale pak samozřejmě nemůže mít právo na to, aby automaticky u něho vznikla smlouva se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a s ostatními zdravotními pojišťovnami. Pak je to otázka toho, že musí vstoupit do výběrového řízení a ucházet se o to, aby s ním vůbec zdravotní pojišťovny uzavřely smlouvy. To je smysl mého pozměňovacího návrhu. Tato čtyři slova nemohou být důvodem pro to, abychom vraceli návrh zákona výborům k novému projednání. Jestli mám vyhovět klubu ODS a říci, že budu velmi vstřícný, tak říkám, že podle § 58 odst. 1 můžeme navrhnout, a já to tady věcně navrhuji, nebo resp. musím to navrhnout až v podrobné rozpravě, protože v obecné rozpravě to navrhnout nelze, aby do 24 hodin před projednáváním třetího čtení výbor pro sociální politiku a zdravotnictví zaujal stanovisko k mému pozměňovacímu návrhu. To je možné podle § 58 odst. 1. Nemusíme konat znovu jednání ve výborech, nemusíme se vracet k druhému čtení, protože by to nemělo smysl.

Tento návrh zákona skutečně projednáváme rok a půl. Nejde o žádnou předvolební rétoriku. Jde o věcné řešení problému.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, návrh, který bude podán ještě jednou. Fakticky se znovu hlásí poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Mně je skoro líto, že pan místopředseda Filip, právník, člověk, který by se měl vyznat i v procesních úkonech této Sněmovny, vlastně sám dokladuje, jak je nezbytné, aby návrh zákona se vrátil do výboru. To proto, že např. pan kolega Filip říká ve svém pozměňovacím návrhu k tisku 810/6, za § 34 odstavec 5 doplnit. Problém je v tom, že onen tisk 810/6 je pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, čili je to zřejmě něco úplně jiného, než se tady snaží předložit jako komplexní pozměňovací návrh kolega Krákora, což nám bylo rozdáno do lavic. Já se ptám, který další komplexní pozměňovací návrh? Pak tady byl komplexní pozměňovací návrh kolegy Koudelky, pak je tady komplexní pozměňovací návrh, který výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přijal opět pod tlakem, že všechno je v pořádku a že už se to nebude měnit, a je to usnesení 810/4. Já jenom abychom si uvědomili, jak vždycky s naprostou jistotou tvrdíme, jak je to všechno v pořádku, a když se věc odloží o 14 dnů, o měsíc, najednou se zjistí, že to je velký problém. Možná si vzpomínáte, jak na minulém projednávání ve třetím čtení jsem upozorňoval na protiústavní prvky. Projednal to ústavněprávní výbor a dal mi za pravdu. Kdybychom měli k této věci trochu pokory, tak bychom pochopili, že je v zájmu věci vrátit materiál do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a v klidu ho projednat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP