(21.20 hodin)
(pokračuje Janeček)

To, že je neziskovou právnickou osobou, a tím pádem i právo na smlouvu dostane každý, kdo se přihlásí, mě trochu děsí. To přece může znamenat naprostý rozvrat ve financování. Já bych to podmínil právě tím, o čem zde právě roky hovořím, tj. alespoň tím, že projde nějakou kvalitativní prověrkou, nějakou akreditací atd. Pan ministr sám zde ve svém projevu říkal, jak jsou pacienti v našich nemocnicích poškozováni. Jestliže to ví on, tak to přece pacienti také vědí a ví se o tom. Ale o tom se zde nehovoří. Hlavní jsou, jak říká kolega, finanční toky.

Já vás upozorňuji, vážení kolegové, finanční toky jsou i v neziskových právnických osobách. A i neziskové právnické osoby budou mít své dozorčí rady, budou tam zřizovatelé, i oni možná budou nějakým způsobem odměňováni, a možná tam tentokrát nebudou sedět zástupci ODS, možná tam budou sedět zástupci sociálních demokratů, možná že přijdou také k tomu, že různé firmy mají různé zájmy.

Vrátím se k historii České lékařské komory. Když jsme zřizovali Českou lékařskou komoru, existovala vize, že to bude garant odbornosti a etiky. K tomu, aby Česká lékařská komora skutečně mohla plnit funkci garanta odbornosti a etiky, má ze zákona garantovaný příjem. V současné době je to - pan ministr mě možná upřesní - kolem 50 až 60 milionů. Samozřejmě jsme nepočítali s tím, že se stane možná jakýmsi obchodním partnerem farmaceutického průmyslu, který bude inzerovat do časopisů a tím způsobem ovlivňovat perskripci lékařů. (Potlesk z řad ODS.) To je problém. My jsme si mysleli, že bude stát nad všemi těmito vlivy a bude garantovat odbornost bez ohledu na ekonomické vazby. Ukázalo se, že to asi v životě funguje trochu jinak. Je mi to líto.

Proto jsem velmi zdrženlivý, když někdo přijde s jasnozřivou myšlenkou, jak něco zařídí, protože - připomínám - kdyby vůle skutečně byla, už kvalitní zákon o neziskových právnických osobách zde mohl dávno být jako koaliční vládní návrh. To, že zde není, máme zde už několik komplexních pozměňovacích návrhů, o kterých vždy je tvrzeno, jak teď je to to pravé - rozumíte: poslanecký komplexní pozměňovací návrh, který hýbe s majetkem a prostředím, kde se točí 200 miliard korun, to jestli mají zvládnout poslanci a vláda na to nestačí… Zdalipak to není na rozpuštění vlády? To já nevím. (Potlesk z řad ODS.) To je skutečně vážná věc. Jedná o se o životy a zdraví našich obyvatel.

Chci říci - pokud by to někdo myslel vážně, už před lety, kdyby to myslel vážně, všechny věci mohly být dávno v klidu vyřešeny. Problém je, že si na to vždy vzpomeneme před volbami, udělá se velký humbuk, a protože ve zdravotnictví se obchoduje nejen s léky, nejen se zdravotnickým materiálem, nejen se stavebními investicemi, nejen s přístrojovou technikou, ale také se strachem, tak se obchoduje s tím, kdo vyděsí více lidí a tím je dostane na svou stranu. Možná kdybychom nastavili jasná pravidla, která by byla zřejmá každému občanovi, vyhnuli bychom se těmto nočním zasedáním a mohli bychom kontrolovat, zda pravidla jsou, či nejsou dodržována. Pokud by někomu bývalo šlo o zájem občanů tohoto státu, mohl udělat něco pro to - obracím se na vládní poslance - aby to dávno bylo schváleno.

Co se týká středních Čech: Pan kolega, když se podívá do zápisu - a já bych se nerad mýlil, protože jsou to informace, které mám jako předseda středočeské krajské organizace - tak jsme to byli my, kteří když jsme viděli, že se to chýlí k akciovým společnostem, svolali urychlené jednání s vykonáním výrazného politického tlaku, abychom otevřeli prostor pro neziskový sektor. Byla to naše zastupitelka Helena Langšádlová, která tam za nás dávala tento návrh. Pokud vím, návrh byl v koalici dohodnut. Bohužel jsme se dostali do těžké situace, protože dosud zákon o neziskových právnických osobách není, řekl bych kvalitní zákon o neziskových právnických osobách ve zdravotnictví. Mně je to líto, protože říkám, že to byla KDU-ČSL, která jediná tuto myšlenku v programu měla, včetně myšlenky sítě zdravotnických zařízení. Pokud jsou i jiné strany, které to měly v programu, tak se omlouvám. Ale cituji pana premiéra, o kterém si myslím, že si věci prověřil.

Tolik k tomu, co se děje v naší zemi. Přál bych všem občanům, aby se nenechali vyděsit, aby to brali, že souboj nad tímto návrhem zákona je možná spíše jakousi předvolební rétorikou, obdobnou jako byla rétorika před volbami do krajských zastupitelstev.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní se o slovo přihlásil místopředseda Sněmovny Filip. Ale byla zde faktická poznámka paní kolegyně Dundáčkové. Omlouvám se, pane kolego. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jenom v krátké době, kterou mi umožňuje má připomínka, k situaci v Příbrami a k vystoupení pana kolegy Řiháka se bezprostředně vztahuje.

Pan kolega zde velmi předvolebně zneužil své imunity, které mu poskytuje toto řečniště, a obvinil celou řadu politiků ODS z nějakého úmyslného jednání, kterým snad poškozují občany této republiky. Chtěla bych jen říci, že pan hejtman Bendl, který zde byl jmenován, jako hejtman dostal svěřen majetek, který nechtěl nikdy - ani ODS nechtěla - aby byla svěřen do majetku kraje. Musel se nějak poprat s nakládáním s tímto majetkem. Pan poslanec je také člen zastupitelstva, čili mohl všechna svá podezření a případné kroky z tohoto pohledu kontrolovat.

Jak jmenovaní pánové Bendl, Cabrnoch, tak Fuksa, kteří se podílejí na řízení či kontrolních pravomocích týkajících se oblastní nemocnice, dlouho seznamovali veřejnost s kroky, které chtějí učinit. Seznamovali je s transformací, která má proběhnout, přesto vyhráli - pane kolego, sděluji vám prostřednictvím předsedajícího - volby. Čili není pravda, že by cokoli zakrývali. Prosím, abyste si to uvědomil.

Pokud se týká pana starosty Fuksy, prosím pana předsedajícího, aby sdělil panu poslanci Řihákovi, že má-li jakékoliv podezření z úmyslných kroků, kterými snad škodí pan starosta občanům města Příbrami, aby podal trestní oznámení a sdělil, z kterého konkrétního trestného činu pana starostu obviňuje. Pokud si opravdu myslí, že pan starosta Fuksa je lotr, prosím, aby vystoupil v Příbrami z koalice, protože považuji jeho názory a obvinění, která zde vznesl a která jsou velmi vážná, za neslučitelná s tím, aby nadále jako člen koaliční strany byl také radním města Příbrami.

Do třetice mi dovolte, abych upozornila, že pan kolega Řihák byl opakovaně představiteli ODS i nemocnice vyzýván k tomu, aby přijal odpovědnost za řízení této nemocnice, aby se stal členem některého dozorčího orgánu. On tak nikdy neučinil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dvě minuty. Pan poslanec Řihák chce ještě reagovat.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedající, vaším prostřednictvím paní kolegyně, já jsem neřekl, že starosta Příbrami je lotr. To v žádném případě. Mně se třeba líbí nový návrh o neziskových organizacích. Není to pravda, že by se jednalo o nějaké vyvlastňování, ale třeba i příbramský starosta, paní kolegyně, by měl mít nominaci podle toho zákona zastupitelstvem. Nechť si ho kraj a vaše stranické orgány potom schválí.

Jestli chcete v Příbrami vystoupit z koalice, s tím nemám žádný problém. Můžeme to rozebrat příští týden na zastupitelstvu.

Ano, jsem členem městské rady. Pro starostu bych do dozorčí rady nezvedl ruku. Myslím si, že on by tam ani bez nás neprošel. To je to, čeho vy se bojíte. Ale musím se ohradit proti tomu, že bych řekl, že starosta Fuksa je lotr. Vy zde lžete, paní kolegyně. Podívejte se do stena, já taková slova nepoužívám. To používáte vy, takové noci dlouhých nožů, proti lidem, kteří proti vám trošku bojují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP