(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 820. Přítomno je 167 poslanců, pro hlasovalo 148, proti 1, takže tento návrh byl přijat. Bod byl pevně zařazen.

 

Pak tady byl návrh pana poslance Víchy, který se týkal bodu č. 71 - je to posuzování vlivu na životní prostředí, tisk 1194. Pan poslanec navrhoval zařadit tento bod pevně na zítřek proto, že se jedná o soulad s Evropskou unií, kde jsme porušili smlouvu a bylo s námi zahájeno řízení. Zhruba takto. Takže nejdříve budeme hlasovat o tom, jestli tyto důvody jsou dostatečně závažné. O tom nyní hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, přijmout tyto důvody pana poslance Víchy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 821. Přítomno bylo 166 poslanců, pro hlasovalo 44, proti 20, tento návrh tedy přijat nebyl, znamená to tedy, že ta důležitost nebyla Sněmovnou dostatečně oceněna. O pevném zařazení tohoto bodu tedy hlasovat nebudeme.

 

Já se ptám, jestli jsem na nějaký návrh nezapomněl - domnívám se však, že jsem nechal hlasovat o všech. Nejsou námitky? Všechny návrhy tedy byly odhlasovány. Znamená to teda, že můžeme upravit program těmito hlasováními a můžeme nyní začít projednávat body schváleného programu.

 

Prvním bodem je bod číslo

 

20.
Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,
Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana
a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 810/ - druhé čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali místo pan poslanec Jaroslav Krákora a Josef Janeček. My bychom ovšem měli, ještě než začneme jednat o tomto bodu, hlasovat o souhlasu s přítomností předsedy Asociace krajů České republiky Evžena Tošenovského při projednávání tohoto bodu. To je možná první hlasování, které bychom měli provést okamžitě.

Ještě předtím se ale hlásí o slovo místopředseda sněmovny pan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, návrh zákona, který projednáváme v tuto chvíli ve druhém čtení, natolik zásadním způsobem zasahuje do samosprávné pravomoci rozhodování krajů, zasahuje tak zásadním způsobem do majetkových vztahů a vlastnických vztahů v oblasti zdravotnických zařízení, že si nedokážu představit, abychom tento návrh zákona projednávali pouze my zde, aniž by měli prostor a možnost se k tomuto návrhu a k pozměňovacím návrhům vyjádřit také zástupci krajských samospráv. Myslím si, že je nepřijatelné a - nechci používat silná slova - řekl bych přinejmenším neslušné, abychom rozhodovali o někom a nedali tomu, o kom rozhodujeme, také možnost vystoupit. Je nepochybně možné se takto rozhodnout a vystoupení nepovolit, nicméně takovéto rozhodnutí samo o sobě dostatečně dobře vypovídá o tom, kdo je podporuje.

Věřím, že těch, kteří nechtějí dát slovo hejtmanům, tedy vrcholným reprezentantům krajských samospráv v této Poslanecké sněmovně, bude minimum, popřípadě že to nebude nikdo a že si nikdo v našich krajích nebude muset myslet, že poslanci a poslankyně této sněmovny nemají v sobě dostatek slušnosti k tomu, aby dali těm, o kterých chtějí rozhodovat, také možnost vystoupit.

Podávám tedy tímto, pane předsedo, pozměňovací návrh, aby Poslanecká sněmovny svým hlasováním umožnila vystoupení těm hejtmanům, kteří o vystoupení v této věci požádají. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale ještě v průběhu vašeho vystoupení se mi hlásili další řečníci, kteří mají možnost vystoupit kdykoli, to je pan místopředseda Vojtěch Filip a také pan předseda Pavel Kováčik. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já bych vůbec neměl nic proti tomu, co tady říká pan kolega Ivan Langer, jenom kdybych neměl tu smutnou zkušenost právě z jeho rozhodování ve věci, která se týkala vztahu České republiky a Evropské unie a žádosti našeho bývalého kolegy a poslance Evropského parlamentu Jiřího Maštálky, kterému jste také nedali možnost vystoupit.

Klub KSČM nemůže se zachovat jinak, než jste se zachovali v tom prvním případě vy. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní se o slovo přihlásil Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, už zdůvodnění, proč máme či nemáme připustit přítomnosti kohokoli jiného na jednání, zasedání a rozhodování tak suverénního orgánu, jakým je Poslanecká sněmovna, vypadalo jako předjímání toho, jako by už rozprava byla vedena, jako by už bylo po rozpravě a bylo jasné, že jde o zasahování do majetkových vztahů, že jde snad - slyšel jsem mediálně - o nějaké znárodnění nebo něco takového. Avšak ta rozprava ještě neproběhla. Nechme ji proto v klidu proběhnout, ale v klidu, to znamená sami mezi sebou. Naše mandáty nejsou žádným cárem papíru, abychom se museli nechat, ještě než se nějakým způsobem rozhodneme, právě tím, že se bude připouštět apriorně vystupování v této Poslanecké sněmovně, nějak ovlivňovat.

Řada z nás, troufám si říci že všichni, jsme dostali řadu různých vyjádření, ať už šlo o mailovou poštu, o dopisy, o osobní jednání, takže si myslím, že jsme dostatečně vyzbrojeni, obě strany sporu, argumenty, abychom tady sami mohli svést tu diskusi o tom, jakým způsobem zdravotnictví v příštích desetiletích bude pojímáno, jestli to bude veřejná služba, služba občanům, anebo jestli to bude něco, co by mělo přinášet pouze zisk. To se tedy teď bude rozhodovat, ale rozhodněme si to sami. Myslím, že suverenita Poslanecké sněmovny nebude dotčena tím, když rozhodne Poslanecká sněmovna sama.

Já si myslím, že nebudeme hlasovat pro vystoupení kohokoli jiného než právě poslanců a ministrů, členů vlády.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců klubů KSČM a ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Langer tedy už neusiluje o vystoupení.

Ona ale není rozprava (k hlásícímu se posl. Kalouskovi, který konstatuje pověření předsedou klubu). Já si myslím, že ani tohle není úplně ideální. Je tu předseda klubu v tuto chvíli přítomen. (Předseda klubu KDU-ČSL posl. Talíř sděluje, že posl. Kalouska pověřil vystoupením za klub.)

Dobře, čili poslanec Kalousek vystupuje v této věci se stanoviskem klubu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. (Projevy nevole poslanců klubů KSČM a ČSSD.) Tolik se mne bojíte, kolegyně a kolegové? (Veselost poslanců klubu KDU-ČSL a ODS. Předseda Zaorálek: Prosím klid!)

Děkuji, pane předsedo, za slovo, a na základě zmocnění poslaneckého klubu bych jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL chtěl polemizovat se slovy pana kolegy Kováčika, který říkal - vždyť rozprava neproběhla. Kolegové, rozprava proběhla. Rozprava proběhla minulý týden na intenzivním jednání vedení KSČM a ČSSD!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP