Sněmovní tisk 1141
Návrh rozpočtu SFDI

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 9. 2005 jako tisk 1141/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Zpravodajem určen Miroslav Kapoun.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 2. 12. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1141/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2041).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, návrh rozpočtuISP (příhlásit)