(13.10 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za udělení slova. Dámy a pánové, mimo zástupce Občanské demokratické strany všichni ostatní podporují přijetí zákona, ať už v jakékoli podobě, a všichni máme shodný zájem.

K tomu, co říkal pan ministr. Já nemám samozřejmě nic proti samoregulaci, ale musí být jistota, že ta samoregulace funguje. Není to možné nechat napospas, ty důsledky by mohly být hrozivé.

Myslím si, že všeobecná - ne, většinová shoda je v tom, že je třeba návrh zákona propustit do výboru k projednávání a tam se nad těmito otázkami bavit, jednat, hledat cesty k řešení.

V rozpravě, kde vystoupili tři řečníci, padl jeden návrh, který je ke hlasování, a to od pana poslance Římana na zamítnutí. Potom by mělo být hlasováno o přikázání.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já se ještě předtím, než zahájím hlasování, pokusím přivolat všechny, kteří o tomto návrhu na zamítnutí budou chtít hlasovat.

 

Takže ještě jednou opakuji: budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí projednávaného zákona. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 233 ze 176 přítomných pro hlasovalo 46, proti 97. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, zda má někdo nějaký jiný návrh. (Nikdo se nehlásí.) Není tomu tak.

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh projednal hospodářský výbor? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 234 z přítomných 173 pro hlasovalo 139, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi. Končím projednávání tohoto bodu a také končím dnešní jednací den.

Dámy a pánové, sděluji pro členy organizačního výboru, že za deset minut začne jednání organizačního výboru, a my se zde sejdeme zítra odpoledne ve 14.30 hodin, kdy budeme zahajovat bod Odpovědi na ústní interpelace, nejdříve na předsedu vlády a poté na ostatní členy vlády. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání skončilo ve 13.12 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP