Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. listopadu 2005 v 9.04 hodin

Přítomno: 187 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, přeji vám všem dobrý den. Vítám vás a zahajuji šestý jednací den 51. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jako pan kolega Kratochvíle, který má náhradní kartu číslo 5.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali paní kolegyně Květoslava Čelišová ze zdravotních důvodů, paní kolegyně Miroslava Němcová z důvodu účasti na zasedání výboru pro kulturu, vědu a vzdělání Rady Evropy, pan kolega Robin Böhnisch, paní kolegyně Eva Dundáčková a paní kolegyně Zuzana Rujbrová z důvodu pracovní cesty do Bruselu a Štrasburku. Z členů vlády se omlouvá jediný, a to na dnešní odpoledne pan ministr Milan Urban z důvodu jednání Senátu.

Věnujte mi, prosím, pozornost, neboť vás seznámím s pořadím jednotlivých bodů, tak jak bychom je měli projednávat. Na dnešní dopoledne jsou pevně zařazeny body z bloku třetích čtení, nicméně v tuto chvíli musím konstatovat, že body číslo 159 a 162, které jsou zařazeny jako první dva body, není možné projednat, neboť u bodu 159 neproběhlo dosud druhé čtení a u bodu 162 nejsou splněny zákonné lhůty. Pořadí projednávaných bodů by mělo tedy být 163, 119, 120 a 126.

Dále musíme rozhodnout, jak naložíme s včera přerušeným bodem dva a dalšími pevně zařazenými a neprojednanými body.

V tuto chvíli mám písemnou přihlášku pana poslance Karla Vymětala, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že někteří z nás používají v poslední době mikrofon coby předmět sexuálního vyžití, tak ta situace vrcholí tak, že prostě pevně zařazené body o zákonech nemáme čas projednat. Proto bych chtěl navrhnout, abychom dnes po pevně zařazených bodech, tedy třetích čteních, zařadili body zákonů, které byly pevně zařazeny včera, a sice body 44, 45, 64, 14, 15, 178, 179, 42, 23 a 29.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, prosím pomaleji a používejte, prosím, mikrofon správným způsobem k tomu, abyste mi sdělil jednotlivé body, ale takovým způsobem, abych byl schopen si je poznamenat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dobrá, budu tedy pomalý. Takže body 44, 45, 64, 14, 15, 178, 179, 42, 23 a 29.

Dámy a pánové, já to říkám proto, že byly vážné důvody pro to, aby tyto body byly zařazeny pevně včera. Chtěl bych jenom připomenout případ pana ministra průmyslu a obchodu, který je od zítřka v Bruselu a v pátek tady taky nebude. Ve čtvrtém týdnu je opět na zahraniční cestě celý týden a vlastně by hrozilo nebezpečí takto, že by zákony v jeho působnosti nebyly projednány vůbec.

Pokud by neprošel tento můj návrh, abychom tyto body zařadili hned po třetích čteních dnes, tak navrhuji, aby body 45, 44 a 64 byly zařazeny na čtvrtek 8. 12. jako bod čtvrtý, pátý a šestý.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Sděluji, že paní kolegyně Konečná má náhradní kartu číslo 8, pan kolega Pospíšil náhradní kartu číslo 3 a pan poslanec Říman náhradní kartu číslo 1.

Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, i já na základě včerejšího jednání bych chtěl požádat o určitou změnu v rámci dnešního dopoledního jednání, a to že body 178 a 179 by dnes byly jako poslední dva body před polední přestávkou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, prosím, nezkoušejte mě a takové věci ani nezkoušejte, a prosím pana kolegu Skopala, aby ten návrh stáhl, protože ví, že o něm nemůžu nechat hlasovat takovýmhle způsobem.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já si myslím, že to hlasovatelné je, protože i volby míváme před polední přestávkou, a myslím si, že volby a odvolání je něco podobného.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí? (Krátká domluva mimo mikrofon.)

Kolegyně a kolegové, vzhledem k nejasnostem v programu chci vyhlásit pauzu do 9.20 hodin. Prosím zástupce jednotlivých poslaneckých klubů, aby přišli sem ke mně a společně se poradili nad dalším postupem.

Vyhlašuji přestávku do 9.20 hodin. Prosím zástupce jednotlivých poslaneckých klubů včetně poslaneckého klubu ODS, KDU a tak dále sem ke mně.

 

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP