(Jednání pokračovalo v 11.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní kolegyně a kolegové, prosím vás, abyste zaujali svá místa. Zopakuji situaci, ve které se nacházíme. Absolvovali jsme hlasování o všech pozměňovacích návrzích, před závěrečným hlasováním byla vyhlášena přestávka na jednání poslaneckých klubů. V tuto chvíli registruji procedurální přihlášku pana kolegy. Prosím.

 

Poslanec Oldřich Němec: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já chci jenom pro stenozáznam sdělit, že v hlasování číslo 179 při bodu A34 jsem hlasoval ano, na sjetině mám ne. Nezpochybňuji hlasování, jenom to sděluji pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan kolega Talíř. Ale ještě než začne hovořit, znovu vás všechny - respektive nikoli všechny, ale pouze některé, kteří rušíte, poprosím, abyste se zklidnili, aby pan kolega Talíř mohl promluvit v klidném sále. Prosím.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Chci sdělit stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL. Musím jenom připomenout a zopakovat, že KDU jasně artikulovala, že v situaci, kdy bude otevřena cesta k tomu, aby v České republice bylo možné dosáhnout stavu, kdy bude povolena eutanazie, se razantně staví proti tomuto. Musím připomenout, že to bylo i součástí dohody v koalici, kdy jsme byli ujištěni, že tato část bude z návrhu trestního zákona vypuštěna. A protože se tak nestalo a protože jsme v situaci, kterou tady už přede mnou v obecné rozpravě zmiňoval kolega Janeček, nemůžeme podpořit trestní zákon, který stanoví, že v těchto případech může být trestní sazba nula až šest let. To znamená, že může být také nula - a otevíráme dveře něčemu, čemu nevidíme na konec.

KDU-ČSL nemůže podpořit za této situace tento návrh zákona. (Poslanci KDU-ČSL tleskají.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Hlásí se někdo další se stanovisky? Že jsem se ptal! Pan kolega Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Kolegyně a kolegové, náš limit byl podobný jako KDU-ČSL, a upozorňuji a ujišťuji všechny, že nejde o žádnou koalici nebo pokus o ni, v žádném případě, ale tím, jak dopadl pozměňovací návrh kolegyně Rusové, zajisté pochopíte, že ani klub KSČM nemůže podpořit, navzdory tomu, co dobrého bylo odpracováno v ústavněprávním výboru, tento návrh zákona. Znovu potvrzuji, že nejde o žádnou dohodu s klubem KDU-ČSL, že jde o pouhou náhodnou shodu hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Žádnou další přihlášku nevidím. - Hlásí se pan ministr spravedlnosti Pavel Němec. Prosím o klid v sále.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím u tak významné normy krátké závěrečné slovo před konečným hlasováním ve třetím čtení.

Víte, že jsem na úvod ve třetím čtení tady popsal pozměňovací návrhy, o kterých by mělo být hlasováno, řekl jsem k nim své stanovisko a taky jsem naznačil, jaké jsou limity jednotlivých poslaneckých klubů. Víte, že jsem byl - přestože jako člověk a zejména jako předseda Unie svobody podporuji vládní návrh týkající se zavedení nové speciální skutkové podstaty trestného činu eutanazie - ochoten v zájmu zajištění většího počtu hlasů jít na určitý kompromis a tento návrh vypustit. Na druhou stranu musím říci, že respektuji výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně, které dopadlo tak, že v této části byl zachován původní vládní návrh.

K tomu, aby nedocházelo k mýlkám - ale já neberu názor KDU-ČSL - musím říci, že usmrcení na žádost nadále zůstává trestným činem, o jehož o legalizaci nemůže být řeči, nicméně za tento trestný čin se navrhuje nižší trestní sazba.

Dámy a pánové, jako ministr spravedlnosti a předkladatel doporučuji tento návrh přijmout. Domnívám se, že se jedná o moderní právní normu, na které se pracovalo celou řadu let. Znovu bych chtěl poděkovat těm, kteří se na této normě řadu let podíleli, nejenom svým předchůdcům, odbornému týmu, ústavněprávnímu výboru, ale také všem poslancům, kteří projevili zájem se touto normou zabývat. Mé závěrečné doporučení je - doporučuji Poslanecké sněmovně přijmout tento návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP