(11.00 hodin)

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále budeme hlasovat o návrhu B1 kolegyně Dundáčkové. Stanovisko zpravodaje neutrální. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 208. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 40, proti 128. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, nabývám dojmu, že jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy. Pokud vím, bylo avizováno před závěrečným hlasováním, že bude přestávka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já mám pocit… Ještě prosím si ujasněme, jestli se někdo domnívá, že existuje pozměňovací návrh, o kterém nebylo hlasováno. (Nikdo.) Pokud ne, vyhlašuji přestávku.

Pan kolega Kubinyi. Ještě k výsledku hlasování? Ano, dobře.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, jenom pro stenozáznam. V bodu A95 mám na sjetině, že jsem hlasoval pro, a hlasoval jsem negativně. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Vyhlašuji přestávku do 11.45 hodin na poradu poslaneckých klubů s tím, že poté bude následovat závěrečné hlasování o návrhu zákona.

 

(Jednání přerušeno v 11.01 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP