(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 196. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 2, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále budeme hlasovat o I9. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 197. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro 4, proti 155. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále zde máme I10, varianta 1. Podle mého názoru je toto nehlasovatelné, protože jsme schválili A28. (Předsedající: Ano, souhlasím.) Děkuji.

Přejdeme tedy k I12. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 198. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 2, proti 159. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: I13. Stanovisko mírně negativní. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 199. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 2, proti 140. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: I14. Stanovisko také mírně negativní. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem jubilejní hlasování s pořadovým číslem 200. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 1, proti 157. (Oživení v sále v reakci na počet hlasujících pro návrh. Potlesk.) Návrh těsně nepřijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: I15. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 201. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 2, proti 139.

 

Už se to lepší, pane kolego. (Smích.) Ještě chvilku, a už to bude. (Zpravodaj: To byl poslední.) To byl poslední, aha. Tak příště. Musíte předložit více pozměňovacích návrhů, aby se vám to nakumulovalo až na potřebnou nadpoloviční většinu.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále budeme hlasovat o návrhu kolegy Kotta J1 až J6. Stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanovisko pana ministra k pozměňovacím návrhům pod písmenem J. (Ministr: Doporučuji.)

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 202. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 132, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, dále budeme hlasovat o návrhu K1. Pro korektnost dodávám, že to je návrh kolegy Chytky na snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Stanovisko zpravodaje je mírně - zdůrazňuji mírně - pozitivní. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 203. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 185 pro návrh 123, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, dále budeme hlasovat o návrhu L1 až L3, neboť I10 varianta 2 nebyla přijata, pokud se nemýlím. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane zpravodaji. Kolegyně, kolegové, rozhodujeme o skutečně velmi závažných věcech. Moc na vás apeluji, abyste se zklidnili, aby zde v sále byla ryze pracovní atmosféra, abychom slyšeli, nejenom o čem hlasujeme, ale také stanoviska jak pana zpravodaje, tak pana ministra.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Ještě jednou, dámy a pánové. Nyní budeme hlasovat o návrhu L1 až L3, a to z toho důvodu, že návrh I10 varianta 2 nebyl přijat, to znamená, návrh L1 až L3 je podle mého hlasovatelný. Stanovisko zpravodaje je mírně negativní. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 204. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro 36, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále hlasujeme o návrhu L6. Stanovisko zpravodaje je mírně negativní. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 205. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 111, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále hlasujeme o návrhu L7. Stanovisko zpravodaje je spíše negativní. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 206. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 35, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále budeme hlasovat o návrhu O1 kolegy Koudelky. Výjimečně doporučuji. (Smích. Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 207. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP