(10.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 182. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 179, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: A74. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 183. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 174, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, nyní budeme hlasovat o zbytku usnesení ústavněprávního výboru pod písmenem A. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 184. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: R1. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 185. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 159, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále budeme hlasovat o návrhu F1. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 186. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 177, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, tím se stal návrh B1 nehlasovatelným - autor přikyvuje - a půjdeme k návrhu C1. (Zpravodaj spíše doporučuje, ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 187. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 96, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Návrh D1. (Zpravodaj zásadně nedoporučuje, ministr rovněž zásadně nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 188. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 185 pro návrh 47, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Nyní budeme společně hlasovat o návrzích kolegy Říhy E1, E2, E3. (Zpravodaj stanovisko mírně negativní, ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 189. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 36, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále návrhy kolegy Říhy E4, E5, E6 hlasujeme společně. (Zpravodaj stanovisko mírně negativní, ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 190. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 30, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Návrh G1. (Stanovisko zpravodaje neutrální, ministr mírně nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 191. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 104, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Návrh H2. (Stanovisko zpravodaje mírně negativní, stanovisko ministra negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 192. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 41, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Pak máme bod I1, ten je ovšem nehlasovatelný, protože byl schválen bod A79. Takže jdeme k bodu I2. (Stanovisko zpravodaje i ministra je negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 193. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 4, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále budeme hlasovat o návrhu I4 plus I5. (Stanovisko zpravodaje i ministra je negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 194. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 4, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, dále máme I6 varianta 1. Toto je hlasovatelné v případě neschválení A95, což jsme, pokud se nemýlím, učinili, takže ten návrh je hlasovatelný. (Stanovisko zpravodaje i ministra je neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 195. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 6, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále budeme hlasovat společně o návrzích I7, I8, I11. (Stanovisko zpravodaje i ministra je negativní.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP