(10.30 hodin)

Poslanec Jiří Pospíšil: Nyní budeme hlasovat o návrhu A55. Stanovisko zpravodaje je pozitivní. (Ministr má stanovisko rovněž pozitivní, doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 172. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 175, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále hlasujeme o návrhu A89. Stanovisko zpravodaje je pozitivní. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 173. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 78, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, budeme hlasovat o návrhu A95. Upozorňuji, že se jedná o tzv. eutanazii. Stanovisko zpravodaje je mírně negativní. (Ministr viz jeho předchozí vyjádření. Doporučuje přijmout.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 174. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 86, proti 29. (Neklid v sále. Probíhá kontrola hlasování.)

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Dámy a pánové, omlouvám se, zpochybňuji toto hlasování. Hlasoval jsem pro, a na sjetině mám ne. Omlouvám se ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Zazněla námitka. Zahajuji hlasování pořadové číslo 175. Kdo podporuje tuto námitku? Kdo je proti?

Ze 186 pro 153, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu A95. Prosím ještě jednou o zřetelná stanoviska. (Ministr doporučuje. Zpravodaj má stanovisko mírně negativní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 176. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 81, proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Omlouvám se, pane zpravodaji. Omlouvám se. (Poslanec Ostrý mimo mikrofon žádá přestávku na klub.) Pokud tu bude žádost o přestávku klubu uprostřed hlasování, tak se obávám, že vám nemohu, pane kolego, dát tuto možnost. Doopravdy. Požádejte, protestujte. Respektive před závěrečným hlasováním nepochybně ano, nicméně uprostřed bloku hlasování nemohu dát prostor na poradu klubu.

Ještě chvíli, pane zpravodaji, ještě vidím, že probíhá kontrola výsledků hlasování. Teprve poté budeme moci pokročit dále.

Nevidím stanovisko, které by zpochybňovalo výsledek hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby předložil další návrh.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, budeme dál hlasovat o návrhu A100. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím pana ministra - pozměňovací návrh A100. (Ministr doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 177. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 74, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Nyní, dámy a pánové, přecházíme k návrhům, které byly načteny během dnešní rozpravy, kdy jednotliví poslanci žádali, aby určité části usnesení ústavněprávního výboru byly hlasovány samostatně.

Nejprve návrh A97. Stanovisko zpravodaje je pozitivní. Pro návrh. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 178. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 142, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Návrh A34. Stanovisko zpravodaje je pozitivní. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 179. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 171, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Návrh A45. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím pana ministra o stanovisko k pozměňovacímu návrhu A45. (Ministr doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 180. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 176, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: A53. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 181. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 186 pro návrh 176, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: A62. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP