(10.20 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Takže závěrečné slovo zpravodaje je v zásadě apelem na vás, abyste vnímali, že se jedná o kodexovou úpravu, kde bylo třeba najít kompromis.

Chci poděkovat všem členům ústavněprávního výboru, že byli ochotni na tomto materiálu pracovat, a v textu vidíte rok práce ústavněprávního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste neopouštěl řečniště. Teď je na vás, abyste nás seznámil s případnými změnami oproti vámi písemně navržené proceduře, tak abychom tyto změny schválili a vyjádřili se k nim a posléze podle nich postupovali.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, jak jsem již avizoval, máte před sebou rozdaný návrh hlasování, který byl zpracován navrhovatelem a právním odborem. V zásadě proti předloženému písemnému textu by došlo k těmto změnám či upřesněním.

Po dohodě s legislativním odborem máme za to, že je možné jak návrhy pana kolegy Říhy, tak pana poslance Melčáka považovat za legislativně technické úpravy, byť uznávám, že je to v zásadě na hraně a je to projev určité velkorysosti zpravodaje vůči nim. Pak bychom o těchto návrzích hlasovali společně na počátku celkového hlasování.

Oproti navrženému materiálu dochází k těmto změnám.

Pod bodem 13 máte uvedeny další návrhy z usnesení ústavněprávního výboru, které by měly být hlasovány samostatně, tak jak se vyjádřili poslanci během dnešní rozpravy. Zde tedy budu konkretizovat, že paní kolegyně Rusová poprosila, aby byl hlasován samostatně návrh A97 a pan kolega Hovorka požádal, aby samostatně byly hlasovány tyto návrhy: A34, A45, A53, A62 a A74. - Poprosím pana kolegu Hovorku, zda kývnutím potvrdí. Potvrzuje.

Já tedy navrhuji, aby tyto změny, to znamená návrh kolegyně Rusové a kolegy Hovorky, byly hlasovány po bodu A100 a před celkovým hlasováním o usnesení ústavněprávního výboru. Pro vaši lepší představu, jde v zásadě o bod 13 v předloženém písemném textu. Budeme hlasovat samostatně po jednotlivých bodech. To je jedna změna, resp. konkretizace.

Druhá změna byla navržena a týká se bodů 16 a 17, kdy bychom nejprve hlasovali o bodu F1, to znamená o návrhu kolegy Böhnische, a v případě, že nebude schválen, potom o bodu B1. To znamená záměna v zásadě bodů 16 a 17. Poslanec Vymětal také potvrzuje.

To jsou jediné změny resp. upřesnění oproti předloženému písemnému textu. Máte nějaké námitky?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se zeptat, zde existují námitky vůči takto navržené upravené proceduře. Námitky nevidím.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 164. Kdo souhlasí s takto navrženou procedurou a s úpravami, jak je přednesl pan zpravodaj? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 164 z přítomných 185 pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím první návrh.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, jak jsem avizoval, nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách pana kolegy Říhy a pana kolegy Melčáka, tak jak byly avizovány a načteny během této rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jedná se skutečně o legislativně technické. Ano.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 165. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 165 z přítomných 186 poslanců pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Budeme nyní hlasovat podle schváleného plánu I10, varianta 2.

(Zpravodaj má neutrální stanovisko, ministr negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 166. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 166 z přítomných 186 poslanců pro 6, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dál budeme hlasovat o H1 a H3 společně. (Stanovisko zpravodaje neutrální, ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 167. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 186 poslanců pro 60, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Návrh nebyl přijat, budeme tedy nyní hlasovat o A13. (Stanovisko zpravodaje neutrální, ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 168. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 168 z přítomných 186 poslanců pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále budeme hlasovat o návrh L4. (Stanovisko zpravodaje negativní, ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 169. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 186 poslanců pro 5, proti 154. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Tím jsme vyčerpali návrhy, které byly v rozporu s usnesením ústavněprávního výboru, resp. upravovaly danou problematiku jiným způsobem. Nyní již návrhy vyňaté z usnesení ústavněprávního výboru.

Nejprve hlasujeme o návrhu A35. (Stanovisko zpravodaje pozitivní, ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 170. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 186 poslanců, pro 161, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále budeme hlasovat návrh A54. (Stanovisko zpravodaje neutrální, lehce negativní, stanovisko ministra lehce negativní.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 171. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 186 poslanců pro 12, proti 114. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP