Stenografický zápis 42. schůze, 22. března 2005

(Schůze zahájena ve 14.04 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Vlček
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Tomáš Dub
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Beneš
Poslanec Miloš Titz
Poslanec František Pelc
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Hojda


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jozef Kochan
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Jozef Kochan


5. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

Poslanec David Šeich
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec František Pelc
Poslanec Jiří Hanuš
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec František Pelc
Poslanec Jaromír Schling


6. Návrh poslance Davida Šeicha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Poslanec David Šeich


8. Návrh poslanců Karla Černého, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech /sněmovní tisk 735/ - druhé čtení

Poslanec Karel Černý
Poslanec Radim Turek
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP Jan Kasal


9. Vládní návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 766/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Karel Vymětal


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 786/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Ivo Vykydal
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Ludvík Hovorka


11. Návrh poslanců Petra Ibla, Petra Bratského, Vlastimila Ostrého, Karla Šplíchala a Ladislava Šustra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu /sněmovní tisk 826/ - druhé čtení

Poslanec Petr Ibl
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Petr Bratský


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 916/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Zdeněk Maršíček


14. Vládní návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) /sněmovní tisk 876/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Tomáš Hasil


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 882/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP