(10.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, vaším prostřednictvím odpovídám panu předsedovi Tlustému, a také jsem to tak řekl: Můj návrh byl pro to, abychom se dostali z této procedurální pasti. Čili měl být prostě na to, aby vám, paní předsedající, pomohl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto upřesnění. Mám pro Sněmovnu tento návrh: Za prvé bych mohla přečíst stenozáznam, anebo nechat hlasovat o procedurálním návrhu. Myslím, že hlasování o procedurálním návrhu bude čistším řešením, stejně rychlým jako to, kdybych četla onen záznam. Sněmovna rozhodne, zda chce odložit, jak navrhuje pan poslanec Miloslav Kučera, rozhodování o této interpelaci. Upřesňuji si: příští týden ve středu po pevně zařazených bodech.

 

Rozumíme všichni tomu návrhu, o kterém budeme hlasovat? Je to procedurální návrh o přeložení tohoto přerušeného bodu na středu po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 333 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 333. Přítomno 175, pro 54, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o vyslovení nesouhlasu s odpovědí na interpelaci, kterou vznesl poslanec Miloslav Kučera ve věci postupu ošetřovatelské péče na ministra zdravotnictví Davida Ratha. Pan poslanec navrhl vyslovit nesouhlas s touto odpovědí.

Já se táži kdo souhlasí s tímto jeho návrhem. Zahajuji hlasování číslo 334. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 334 z přítomných 173 pro 55, proti 45. Tento návrh nebyl přijat.

 

Děkuji. Tím jsme se vypořádali s odpověďmi na interpelace, které byly včera přerušeny. A pokud budou ještě nějaké další, budou projednávány ve čtvrtek 9. února.

 

Můžeme se věnovat prvnímu pevně zařazenému bodu na dnešní den a tímto bodem je bod 179. Jedná se o

 

179.
Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany
do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu
/sněmovní tisk 1234/

 

Prosím ministra obrany Kühnla, aby předložený materiál uvedl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh, který předkládá vláda České republiky na vyslání kontingentu speciálních sil Armády České republiky do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu, je návrh, který má svoji vývojovou genezi.

Rád bych připomněl především, že úplně stejná speciální jednotka Armády České republiky byla již před dvěma lety vyslána do operace Trvalá svoboda v Afghánistánu na základě rozhodnutí obou komor Parlamentu, byla v této operaci činná od dubna do září roku 2004 a její přínos, její výkon byl mnohokrát, a to písemně, vysoce hodnocen velením operace Trvalá svoboda. Velení operace Trvalá svoboda od té doby několikrát vzneslo dotaz, zda a případně kdy bude Česká republika znovu schopna přispět do operace Trvalá svoboda obdobnou jednotkou.

Rovněž bych rád připomněl, že již v roce 2004 můj předchůdce ve funkci velení operace Trvalá svoboda sdělil, že kapacity Armády České republiky jsou svým způsobem konečné, omezené, proto nejsme schopni tuto jednotku speciálních sil trvale rotovat v operaci Trvalá svoboda, proto jsme ji tedy museli vyslat pouze na určitou vymezenou dobu, a partnerům jsme již tehdy oznámili, že nové vyslání by případně bylo možné teprve poté, co jednotka po svém návratu obnoví materiálně, technicky, personálně svoji schopnost nasazení. K tomuto obnovení schopnosti došlo zhruba v září loňského roku, takže já jsem v říjnu loňského roku na své cestě do Spojených států při jednání s americkým protějškem panem ministrem obrany Rumsfeldem na žádost a na otázku americké strany sdělil, že tato jednotka je čistě z hlediska Armády ČR technicky opět schopna nasazení. Samozřejmě jsem svého rezortního kolegu výslovně upozornil, že o případném vyslání rozhoduje výlučně Parlament České republiky, a to shodnými usneseními obou komor Parlamentu. 13. září obdržela Česká republika oficiální písemnou žádost o novém vyslání této jednotky do operace Trvalá svoboda.

Chtěl bych rovněž připomenout, že Česká republika v mezinárodních vztazích vystupuje z pozice demokratické vyspělé země, která je v případě potřeby schopna poskytnout pomoc, a to i ve formě pomoci vojenské k zabezpečení stability a míru i v těch částech světa, z kterých případně může vycházet nebezpečí pro vnější svět. Takovou částí světa bohužel je stále ještě Afghánistán, stále ještě existují poměrně významné zbytky jak Talibanu, tak sítě Al-Káida, které operují v oblasti Afghánistánu, a stále ještě odtud může vycházet nebezpečí terorismu i pro jiné země. Z tohoto důvodu jsem proto navrhl vládě České republiky vyslání jednotky do operace Trvalá svoboda. Vláda České republiky tento návrh jako návrh schválila a předkládá ho oběma komorám Parlamentu ČR. Chtěl bych vás informovat, že včera tento návrh schválila horní komora - Senát Parlamentu ČR.

V předkládaném návrhu vláda navrhuje opět, tak jako v roce 2004, vyslání jednotky v počtu do 120 osob na dobu maximálně šesti měsíců ode dne vyslání, přičemž se předpokládá, že jednotka bude operovat, bude nasazena ve stejné oblasti jako v roce 2004, to znamená na základně Bagram asi 50 kilometrů severně od Kábulu, přičemž americká strana se zavázala, že buď zaplatí, nebo poskytne, nebo zajistí této jednotce přímo její dopravu jak na místo určení, tak zpět do České republiky, a dále poskytne potřebné logistické zabezpečení v tom rozměru, které si jednotka o počtu 120 lidí nemůže zajistit sama.

Pokud jde o finanční zabezpečení této jednotky, je logické, protože v době, kdy se připravoval rozpočet na rok 2006, tak nebylo o této operaci nebo o tomto vyslání rozhodnuto, nemohli jsme tedy zahrnout do rozpočtového plánování, do rozpočtu kapitoly, náklady na případné vyslání této jednotky. Jedná se o náklady ve výši zhruba 132 nebo 133 milionů korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP