(9.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nyní jsou zde ještě dva návrhy pana poslance Krákory. Abychom mohli hlasovat, prosím o doplnění důvodů pro pevné zařazení bodů 153 a 160. Prosím, slovo má pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, je to z časových důvodů, aby zákon mohl dál pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, důvody jsme slyšeli.

 

O tomto důvodu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 330, které zahajuji. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby důvodem přeřazení byly časové důvody. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 330. Přítomno 179, pro 104, proti 39, důvody byly uznány.

 

Nyní hlasujeme o pevném zařazení. Jako bod č. 6 navrhuje pan poslanec zařadit bod 153, tisk 810, na středu 8. 2. Jako bod č. 7 navrhuje bod č. 160, sněmovní tisk 1045, na středu 8. 2.

O tomto pevném zařazení rozhodneme v hlasování 331, které jsem zahájila. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 331. Přítomno 179, pro 104, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Tím, domnívám se, byly hlasovány všechny návrhy, které byly předneseny v první ranní půlhodině. Můžeme tedy považovat tuto povinnou součást našeho jednacího dne za ukončenou. Budeme se věnovat pořadu, který je před námi.

 

Než budeme projednávat pevně zařazený bod 179, který byl pevně zařazen jako první bod, musíme se vypořádat s tím, co včera zůstalo nedoprojednáno, tedy s onou písemnou interpelací (bod 215), kterou měl pan poslanec Miloslav Kučera na ministra zdravotnictví Davida Ratha. Vracím se ještě ke včerejšímu stenozáznamu, kdy dle stenozáznamu byl přerušen bod s tím, že o návrhu budeme hlasovat; čeká nás tedy pouze hlasování o této věci.

Jenom pro vaši informaci dodám, že ministr zdravotnictví David Rath odpověděl na interpelaci poslance Miloslava Kučery ve věci standardních postupů ošetřovatelské péče. Interpelace nám byla předložena spolu s odpovědí jako tisk 1248. Projednávání této interpelace, tedy odpovědi na tuto interpelaci, bylo přerušeno po uzavření rozpravy. Pan poslanec Miloslav Kučera navrhl, aby Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s touto odpovědí.

(O slovo se hlásí pan poslanec Kučera.)

Nemohu vám, pane poslanče, dát nyní slovo. Podle záznamu, tak jak jsem se seznámila se situací, je před námi pouze závěrečné hlasování.

Hlásí se místopředseda Sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, nebyl jsem ve Sněmovně, když byl projednáván tento bod, leč někteří mí kolegové mi sdělili, že po ukončení rozpravy ještě vystoupil člen vlády pan ministr Škromach, tudíž se domnívají, že svým vystoupením znovu otevřel rozpravu. Znovu říkám, nebyl jsem zde, nevím, jak to ve skutečnosti bylo, nicméně kolega Kučera vystoupit nemůže, takže tak činím já.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Paní místopředsedkyně Kupčová, která řídila tuto část jednání, má slovo nyní.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, právě proto, že jsem včerejší odpolední jednání Poslanecké sněmovny řídila, dovolím si upřesnit, jak šel běh událostí po sobě.

Ukončila jsem obecnou rozpravu, a protože nebyl dostatečný počet poslanců k tomu, abychom hlasovali o návrhu usnesení, tak jsem přerušila - podle stenozáznamu to skutečně tak šlo po sobě - tento bod, oznámila jsem, že dnes ráno budeme hlasovat o návrhu usnesení. Až po přerušení bodu vystoupili řečníci s přednostním právem, tedy pan poslanec Mencl, který žádal o přestávku pro jednání klubu, a pan místopředseda vlády. To bylo po přerušení bodu. Podle mého názoru není možné vykládat tento postup tak, že to bylo před hlasováním o závěrečném usnesení.

Pokud by někdo chtěl, aby se pokračovalo v rozpravě, podle mého názoru by bylo nutné, aby Poslanecká sněmovna svým usnesením rozhodla o tom, že se znovu otevírá rozprava, anebo by některý z ministrů, členů vlády, teď před hlasováním vystoupil. Jinak není možné, aby rozprava pokračovala. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto upřesnění průběhu včerejšího jednání. Myslím, že nejjednodušší cestou, jak se dostat z tohoto sporu, který tady na obou stranách Sněmovny je, bude to, že já dám návrh na to, abychom nyní hlasovali o návrhu, který přednesl pan poslanec Kučera, tedy na vyslovení nesouhlasu s odpovědí.

Pokud je námitka proti tomuto mému návrhu, prosím, vzneste ji a Sněmovna bude hlasovat.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Dámy a pánové, předkládám procedurální návrh, aby toto hlasování a rozhodnutí, jak bude naloženo s tímto bodem, bylo odloženo na příští týden, abychom mohli prostudovat stenozáznam. Jsem totiž přesvědčen, že to bylo úplně jinak.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dostáváme se tam, kam jsme se opravdu nechtěli dostat, do sporu, který nemusí mít vůbec žádný konec. Nicméně musím dát slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Abychom se z tohoto sporu rychle dostali, dávám námitku proti vašemu postupu, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, Poslanecké sněmovna rozhodne o námitce.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 332. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 332. Přítomno 176, pro 10, proti 46. Námitka přijata nebyla.

 

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, prosím pana kolegu Kováčika, až bude příště proti něčemu namítat, aby řekl, proti čemu. Přednesení procedurálního návrhu není něco, proti čemu by mohl mít námitku. Tudíž nemůže nic namítat proti postupu předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Místopředsedkyně Jitka Kupčová jako první.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budu velmi stručná. Pan poslanec Miloslav Kučera přednesl procedurální návrh, abychom toto hlasování odložili do doby, než si bude moci on a jeho kolegové prostudovat stenozáznam. Myslím si, že by to bylo zbytečné plýtvání časem. Paní místopředsedkyně má k dispozici stenozáznam. Je to poměrně krátký úsek, pár řádek. Myslím si, že by bylo vhodné, kdyby přečetla stenozáznam, je to jedna minuta, myslím si, že by si kolegové z ODS udělali přesný obrázek o tom, jak to včera postupovalo. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP