(Jednání pokračovalo v 9.40 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že se budeme moci věnovat procedurálním hlasováním. Než se sejdeme všichni, tak ještě jedna omluva, která mi nyní dorazila na stůl. Z dnešního jednání se omlouvá z rodinných důvodů paní poslankyně Eva Dundáčková.

Můžeme se věnovat návrhům, které zazněly dnes ráno.

 

První návrh, posléze upravený návrh, byl návrh pana poslance Krákory na to, abychom body č. 49 a 50, sněmovní tisk 1156 a 1157, zařadili pevně jako první a druhý bod dnes po obědě. Mám tady napsáno, že zdůvodnění byla obstrukce. Takto zazněl důvod pana poslance Krákory. Prosím, abychom nejprve hlasovali o tom, zda Poslanecká sněmovna souhlasí, že tento důvod je natolik závažný, aby mohly být body pevně zařazeny.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 320. Táži se, kdo souhlasí s tímto důvodem k přeřazení těchto dvou bodů. Hlasujeme zároveň o obou bodech. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 320. Z přítomných 173 pro 97, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o zařazení těchto bodů jako první a druhý bod dnes po obědě.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 321. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 321. Přítomno 177, pro 107, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Vojtilová navrhuje, aby body 148, 149 a 150, sněmovní tisky 1153, 1154 a 1155, byly zařazeny jako pevné body na středu 8. 2. jako třetí, čtvrtý a pátý bod dopoledne. Důvodem jsou časové důvody. Takhle jsem si to poznamenala.

Hlasujeme nejprve o důvodech přeřazení. Zahajuji hlasování pořadové číslo 322. Kdo souhlasí s tímto důvodem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 322. Přítomno 177, pro 104, proti 39. Důvody byly uznány hodné.

 

Proto budeme hlasovat o pevném zařazení tak, jak jsem řekla, středa 8. 2., třetí, čtvrtý, pátý bod. Body schůze 148, 149, 150.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 323. Kdo je pro pevné zařazení těchto bodů? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 323. Přítomno 177, pro 106, proti 44. Návrh byl přijat. Body jsme takto zařadili.

 

Dalším návrhem je návrh paní poslankyně Šedivé na pevné zařazení bodu 145, sněmovní tisk 1120, jako druhý bod ve středu 8. 2. Důvod nemám. Časové důvody.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 324 o časových důvodech. Kdo s tím souhlasí? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 324. Přítomno 176, pro 106, proti 37. Důvody byly uznány.

 

Hlasujeme o zařazení jako druhý bod, středa 8. 2., bod 145.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 325. Kdo je pro toto zařazení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 325. Přítomno 176, pro 99, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Prosím, vydržte chvilku, my si tady musíme sladit postoje. (Konzultace s ředitelkou organizačního odboru.)

Zdá se, že problém není, proto bychom mohli pokračovat návrhem pana poslance Skopala, který navrhuje přeřazení bodu 131 na pátek 9. 2. jako první bod dopoledne. Důvod uvádí dohodu mezi poslaneckými kluby.

O tomto důvodu hlasujeme v hlasování pořadové číslo 326. Kdo souhlasí s tímto zdůvodněním? - Musím prohlásit toto hlasování za zmatečné, protože mi do něj vstoupil předseda komunistického klubu. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Omlouvám se, paní předsedající, ale řekla jste na pátek 9. 2. Dívám se do kalendáře. Pátek je 10. 2. Abychom neodhlasovali nějakou nesmyslnou věc.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto upřesnění. Budeme tedy hlasovat nejprve o důvodu. Tímto důvodem je dohoda, jak jsem řekla. Opakujeme hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 327. Táži se, kdo souhlasí se zdůvodněním. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 327. Přítomno 178, pro 107, proti 34. Důvod byl uznán zřetelehodným.

 

Nyní tedy hlasujeme o zařazení tohoto bodu na pátek 10. 2. jako první bod dopoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 328. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 328. Přítomno 178, pro 106, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh předsedy volební komise pana poslance Hojdy, aby bod 217 byl zařazen dnes půl hodiny před polední pauzou, tedy volba předsedy komise, tak jak je ustaveno v bodu 217.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 329. Kdo souhlasí s tímto zařazením? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 329. Přítomno 179, pro 114, proti 18. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP