(10.10 hodin)
(pokračuje Kühnl)

Ministerstvo obrany je ale schopné pokrýt tyto náklady z rezervního fondu, tak jako pokrylo např. náklad na vyslání třiceti zdravotníků do Pákistánu na konci loňského roku.

Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych připojit několik víceméně technických a právních informací. Operace Trvalá svoboda probíhá jednak na základě souhlasu afghánské vlády, čili přijímajícího státu, jednak probíhá v souladu s minimálně třemi jmenovitými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN z roku 2001 a samozřejmě v souladu s aktivovaným článkem 5 Washingtonské smlouvy o Severoatlantické obranné alianci. V současné době se jí zúčastňuje 19 zemí, z toho 11 zemí je členských zemí NATO, 8 zemí je nečlenských zemí Severoatlantické aliance. Operace probíhá jako operace proti teroristickým skupinám pod vedením Spojených států amerických.

V navrženém usnesení se nám vloudila jedna malá chybička, resp. víceméně tisková chyba. Z usnesení omylem vypadlo určení roku 2006. Tento omyl napravilo usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Proto doporučuji Sněmovně přijetí usnesení ve znění navrhovaném výborem pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Materiál, který projednáváme, probral také výbor pro obranu a bezpečnost a zahraniční výbor. Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1234/1, zahraniční výbor přijal záznam z jednání.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením číslo 258 výboru pro obranu a bezpečnost, které bylo přijato na 65. schůzi dne 18. ledna 2006.

Po odůvodnění ministra obrany Karla Kühnla, ředitele obranné politiky Ministerstva obrany Zdeňka Borkovce, ředitelky odboru Ministerstva zahraničních věcí Veroniky Kuchyňové a zpravodajské zprávě Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s vládním návrhem na vyslání kontingentu speciálních sil resortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu v průběhu roku 2006 v počtu do 120 osob na dobu do šesti měsíců ode dne vyslání, sněmovní tisk 1234;

2. ukládá předsedovi výboru pro obranu a bezpečnost požádat Poslaneckou sněmovnu o zařazení tohoto tisku na pátek 3. 2. 2006 jako první jednací bod;

3. žádá ministra obrany České republiky, aby v průběhu prvního čtvrtletí roku 2006 zajistil setkání poslanců výboru pro obranu a bezpečnost s příslušníky speciálních sil v místě dislokace jednotky;

4. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Holáně, aby nás seznámil s jednáním jeho výboru. Slovo má pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, moje zpravodajská zpráva bude dnes velmi krátká. Zahraniční výbor na své schůzi 18. ledna probral podrobně návrh vlády na vyslání našeho kontingentu do operace Trvalá svoboda v Afghánistánu. Probral jeho otázky a souvislosti politické, nákladové, bezpečnostní, právní. V závěru jednání se hlasovalo a z 12 přítomných poslanců šest bylo pro vyslání kontingentu, čtyři proti a dva se zdrželi. Znamená to tedy, že tento výbor nedospěl k žádnému rozhodnutí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji obecnou rozpravu. Mám do ní jednu písemnou přihlášku, a to od pana poslance Alexandera Černého, který má nyní slovo. Prosím.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dříve než vás seznámím se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM k tomuto vládnímu návrhu, dovolte mi několik drobných poznámek.

Vládní návrh na vyslání speciálních sil resortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu je Parlamentu předkládán na základě žádosti vlády Spojených států. Připravenost našeho kontingentu byla deklarována, jak jsme slyšeli, při návštěvě ministra obrany pana Karla Kühnla v říjnu 2005 ve Spojených státech. Chápu, že vláda nemohla tuto misi zařadit do návrhu dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2006, který jsme jako sněmovní tisk 1113 projednali v prosinci. Jsem si ale jist, že pan ministr Karel Kühnl o záměru americké vlády v tu dobu věděl, a za seriózní bych považoval, kdyby nás o tom při jednání ve Sněmovně informoval. Příležitostí k tomu měl více než dost, např. když hovořil o legitimnosti diskuse o rozměru naší účasti v zahraničních operacích.

Druhá poznámka je na adresu kolegů z ODS. Pan poslanec David Šeich, který pozici ODS v prosinci vysvětloval, použil tuto zajímavou matematickou úvahu. Cituji: Občanští demokraté opakovaně deklarovali svou pozici tzv. udržitelného počtu zahraničních misí mimo území České republiky a to je počet dvou tří zahraničních misí. Není nad přesnost, ale pokračujme v matematice. Tímto počtem maximálně tří misí se tedy dostáváme do počtu nějakých čtyř misí, které jsou v množině relevantních, to znamená, počet, který ODS deklaruje jako počet udržitelných misí mimo území České republiky, je překročen o jednu. Konec citátu. Pan ministr za tento přístup kolegům z ODS poděkoval. Nepochybuji, že jejich vstřícnost ocení i dnes. Jsem jen zvědav, jaké počty nám kolegové z ODS předvedou.

Třetí poznámka. Americký prezident George Bush v úterním projevu o stavu Unie mimo jiné řekl - cituji: Jedinou alternativou amerického vůdcovství by byl svět, který bude dramaticky neklidnější a nebezpečnější. Konec citátu. Přeloženo do češtiny - do češtiny je třeba často překládat citáty pana prezidenta Bushe: jediným způsobem zajištění míru je vůdčí postavení Spojených států ve světě. Alespoň tak jeho slova překládají mnozí experti a novináři.

Jsem si docela jist, že ve světě, v Evropě, koneckonců i v České republice se najde dost lidí, kteří mají odlišnou představu o tom, jak je třeba zajišťovat světový mír. Naše vláda ale s panem Georgem Bushem pravděpodobně souhlasí.

Stejně geniální je tvrzení, že Spojené státy americké v Iránu (?) vítězí, ale své jednotky zatím nestáhnou. Jiné - opět americké - zdroje však tvrdí, že americká armáda je vyčerpaná bojovým nasazením v Iráku a v Afghánistánu. Ze studie vypracované pro Pentagon vyplývá, že Američané nejsou schopni udržet vysoké tempo střídání jednotek. Oba konflikty už trvají příliš dlouho. A 136 tisíc vojáků v Iráku, kolem 20 tisíc v Afghánistánu, to je poměrně hodně. Udržet vysoké tempo střídání 150 tisíc lidí je i na půlmilionovou americkou armádu velmi náročný úkol.

Navíc se ukazuje, že původní odhady nákladů na válku se velmi liší od skutečné reality. Úřad pro řízení a rozpočet americké vlády původně počítal s necelými 200 miliardami amerických dolarů. Do kalkulací však nebyly započteny např. výdaje na nábor nových vojáků, růst ceny ropy, zpomalené tempo amerického hospodářství, účty za léčbu zatím 16 tisíc raněných, z nichž pětina se údajně do Spojených států vrací s těžkými poraněními mozku nebo páteře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP