Stenografický zápis 53. schůze, 7. února 2006


(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Exner


61. Vládní návrh zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) /sněmovní tisk 1118/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec František Vnouček
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec František Beneš
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů /sněmovní tisk 1119/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Evžen Snítilý


68. Návrh poslanců Michala Haška, Jana Grůzy, Pavla Kováčika, Josefa Řiháka, Karla Kratochvíle, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1088/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Miloslav Kučera
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Hašek


69. Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 1165/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Janeček


70. Vládní návrh zákona o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích /sněmovní tisk 1167/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Miroslav Beneš


71. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala a Jaromíra Talíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 776/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek


72. Návrh poslanců Josefa Janečka, Jaroslava Krákory, Viléma Holáně, Vladimíra Říhy a dalších na vydání zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


73. Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 952/ - prvé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Marek Benda
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Zdeněk Koudelka


74. Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu /sněmovní tisk 953/ - prvé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Robin Böhnisch


75. Návrh poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomáš Kvapil


76. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jaromíra Talíře a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 980/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Pospíšil


77. Návrh poslanců Ladislava Urbana, Ladislava Býčka, Marty Bayerové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Třešňáka, Václava Votavy a Antonína Zralého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 981/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Vojíř


78. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 985/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP