Stenografický zápis 53. schůze, 8. února 2006


(Jednání opět zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Kratochvíle


143. Vládní návrh zákona,kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 1111/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.47 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.31 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


145. Vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1120/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Vrbík
Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Jiří Havel
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Jan Kasal


148. Vládní návrh zákoníku práce /sněmovní tisk 1153/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Eva Nováková
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.09 hod. do 12.20 hod.)
(Jednání opět zahájeno ve 12.23 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Zgarba
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Strnad
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


219. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1052/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Josef Hojdar
Senátorka Soňa Paukrtová


142. Vládní návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) /sněmovní tisk 1110/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Karel Vymětal


146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1131/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Ladislav Býček


149. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Jitka Vojtilová


150. Vládní návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy /sněmovní tisk 1155/ - třetí čtení

Poslanec František Vnouček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Krajíček


153. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - třetí čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Miloš Patera
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Tomáš Kádner
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Pleva
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radim Turek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP