Sněmovní tisk 932
N. z. o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 932/0 dne 29. 3. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2005. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2005 jako tisk 932/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ochrana zdraví, Tabák, tabákové výrobky

Deskriptory EUROVOCu: kouření, ochrana dítěte, povolení k prodeji, prevence nemocí, tabák, zdravotní politika, zdravotní riziko

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)