Stenografický zápis 48. schůze, 26. října 2005


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.03 hodin)
(Jednání pokračovalo v 9.32 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloš Máša
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Karel Vymětal


234. Návrh poslanců Jaromíra Schlinga, Hany Orgoníkové, Jiřího Hanuše, Ludvíka Hovorky, Roberta Vokáče a dalších na vydání zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně /sněmovní tisk 984/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kapoun


176. Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 904/ - třetí čtení

Poslanec Lubomír Suk
Poslankyně Dagmar Mocová
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 10.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.17 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Nováková
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.22 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


186. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Eduarda Zemana, Evy Novákové, Karla Kratochvíleho, Miloše Máši, Břetislava Petra, Robina Böhnische a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 949/ - třetí čtení

Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Michaela Šojdrová


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 955/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Josef Bíža
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Veronika Nedvědová
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Veronika Nedvědová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/ - třetí čtení

Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Josef Řihák


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 837/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Tom Zajíček


186. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Eduarda Zemana, Evy Novákové, Karla Kratochvíleho, Miloše Máši, Břetislava Petra, Robina Böhnische a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 949/ - třetí čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Walter Bartoš


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 960/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Ivan Langer


231. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Pavel Hojda


190. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda


191. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda


192. Návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Pavel Hojda


193. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Pavel Hojda


194. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Pavel Hojda


228. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hojda


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1003/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1104/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Pospíšil


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1117/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Jana Hamplová
Poslanec Zdeněk Jičínský


134. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1044/ - prvé čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka


44. Vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1120/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radim Chytka


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Radim Chytka


134. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1044/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


44. Vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1120/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


99. Návrh poslanců Josefa Janečka, Jiřího Hanuše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Petr Tluchoř


100. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 934/ - druhé čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Škopík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Kateřina Konečná


101. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Vlastislava Antoláka, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona o kronikách obcí /sněmovní tisk 940/ - druhé čtení

Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Jan Schwippel


102. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Miloslava Kaly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslankyně Eva Dundáčková


103. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 944/ - druhé čtení

Náměstek primátora hl. města Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP