(16.50 hodin)

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsem návrh svůj a svých kolegů velmi podrobně vysvětlovala při prvním čtení, kdy tento návrh jste propustili do druhého čtení, a také se vedla velmi podrobná debata na výboru, dovolte mi, abych ve stručnosti připomněla aktuální statistiky a události, které se staly ve dnech, kdy jsme o tomto zákonu jednali. Jde mi především o to, že přestože kritici tohoto návrhu zákona tvrdí, že alkoholismus mládeže v České republice není problémem a že se tady chytáme věcí, které nejsou až tak důležité, a každý sám, jeho rodina si má tento problém řešit, mám tady poslední statistiku Světové zdravotnické organizace.

Česká republika je ve spotřebě alkoholu v litrech na člověka třetí zemí na světě. Před námi je už pouze Uganda a Lucembursko. Jasně to vypovídá o tom, že alkoholismus v České republice je problémem, kterému jsme se vyhýbali. Druhý příklad, který bych chtěla uvést a který jste mohli zaregistrovat v televizních novinách, je reportáž, kterou odvysílala televize Prima minulý týden. Snižuje se věk uživatelů alkoholu a není výjimkou, a to nikde - nemluvím pouze o hlavním městě nebo o velkých městech, ale nikde - že alkoholismus požívají děti, kterým je 10 až 11 let, které jsou potom zatýkány a převáženy do zdravotnických zařízení. Myslím si, že statistika zvyšujících se počtů těchto uživatelů nám musí být příkladem pro to, abychom se s tímto zákonem vyrovnali tak, jak by se měl tento zákonodárný orgán vyrovnat.

Vzhledem k tomu, že výbor nepřijal žádné usnesení, požádala bych vás, pokud máte jakoukoli věcnou připomínku, která bude schopna doplnit tento návrh zákona tak, abychom došli ke kompromisu, který bude přijatelný pro celou Poslaneckou sněmovnu, abyste ji dnes přečetli. Za sebe i za předkladatele vám budu velmi vděčná, pokud najdeme řešení některých problémů, na které bylo upozorňováno, pokud propustíme tento návrh zákona do třetího čtení a ve třetím čtení se s ním vyrovnáme tak, že ho odsouhlasíme. Myslím, že nejde o věc, která by chtěla být špičkou ledovce, ale že jde o problém, který je velmi vážný, se kterým se tato Sněmovna musí vyrovnat, protože léčení těchto mladistvých uživatelů, to, co dovede alkohol v mladých lidech udělat a kam jeho užíváním tito mladí lidé spadají, musí být výstrahou nám všem. Zastavit - a jedním z důvodů proč to zastavit, může být i omezení reklamy na alkohol. Reklama je médium a je jednou z hybných sil světa. Myslím si, že bychom neměli dávat prostor k tomu, abychom mladé lidi k pití alkoholu nabádali.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci předkladatelů. Žádám poslance Petra Plevu jako zpravodaje, aby nám řekl zpravodajskou zprávu z jednání ve výboru.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nějak se to rozmáhá, mám také jednoduchou úlohu jako zpravodaj: Výbor nepřijal usnesení, takže tím má zpravodajská končí. Osobní názor sdělím v obecné rozpravě, do které se tímto hlásím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Plevy. Zároveň mu uděluji slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážené dámy a pánové, krátce zopakuji to, co jsem říkal při prvním čtení tohoto návrhu zákona. Tento zákon má dvě části. Jedna zakazuje sponzoring akcí, které jsou určeny dětem, firmám, které prodávají, vyrábějí nebo distribuují alkoholické nápoje, a druhá část zakazuje reklamu na alkoholické výrobky v televizi mezi šestou až dvaadvacátou hodinou. Tuto druhou část jsem si pracovně nazval zákon o zákazu Gambrinus ligy.

Dopady tohoto zákona by byly dramatické, a to nejen tím, že by televize přišla o dosti podstatnou část zisku, kterou tvoří reklamy na alkoholické nápoje, ale především proto, že bychom zakázali právě přenos různých sportovních akcí - Gambrinus liga není sama, kde je používáno logo nebo je sponzorováno výrobcem alkoholických nápojů. Jaký by to mělo dopad na náš sport, si jistě dovedete představit.

Proto předložím v podrobné rozpravě pozměňovací návrhy, které by tyto nesrovnalosti měly vyřešit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Nechtěl jsem původně k této normě vystupovat, ovšem slova pana zpravodaje mě trochu zvedla, neboť bych chtěl znovu zopakovat hlavní představu, kterou mám o sportu. Odmala až do těchto let jsem si odnesl přesvědčení, že sport a alkohol k sobě nepatří, donesl jsem si přesvědčení, že cigarety a sport k sobě nepatří, a to zvlášť proto, že jsem sport vždycky vnímal jako jeden ze základních výchovných atributů dětí, že sportovec má být vzorem. Je mi líto, že se tyto věci prolínají. Dnes nevím, jestli je hrdina sportovec, který na sobě pracuje, dodržuje režim, je cílevědomý atd., nebo zda je hrdinou ten pán, který si s druhým poťukává s půllitrem piva nebo s jiným tvrdým alkoholickým nápojem. Domnívám se, že je to věc podstatně hlubší, že bychom se možná měli zabývat dopadem médií na naše děti, a to nejen v rodinách.

Rád bych vás upozornil na to, že je tady 20 tisíc dětí v ústavech, kde není rodinné prostředí, které je schopno tyto věci korigovat. Tady si přinášejí do života to, co jim televize sděluje jako správný životní styl. Domnívám se, že to není dobře. Myslím to nejen na tyto věci, ale i na jiné televizní pořady, které se tváří jako reality show. Dětem říkají, že takový je normální život, i když to není normální život, je to život uměle překroucený, ale pro děti je to zpráva z normálního života. Domnívám se, že by se naši filmoví a televizní tvůrci měli zamyslet nad tím, jaká témata k sobě skládají. Bylo by hezké, kdyby v sobě dokázali najít sílu, aby neskládali témata k sobě tak, že děti nejsou schopny se v životě orientovat. Potom se divíme, že jsme státem, který má nejen největší počet dětí v ústavech, ale také největší počet obyvatel ve věznicích. Možná že když se budeme zabývat proč, začíná to takovýmito legráckami, o nichž se tady bavíme a které pokládáme za věc podružnou.

To, jak jsme schopni naprosto různým pohledem vnímat věci zásadní, lze dokumentovat na dnes celým světem běžící ptačí chřipce. Někde zemřelo několik desítek lidí na ptačí chřipku, a svět je vzhůru nohama.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP