Stenografický zápis 48. schůze, 25. října 2005


(Schůze pokračovala v 17.05 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Martin Kocourek


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 1020/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák


37. Vládní návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) /sněmovní tisk 1110/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1131/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Ladislav Býček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ladislav Býček


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1132/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Josef Hojdar
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Rudolf Tomíček


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1097/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř


117. Návrh poslanců Jozefa Kubinyiho, Evy Novákové, Josefa Janečka, Vladimíra Říhy, Taťány Fischerové, Svatopluka Karáska, Lucie Talmanové a Miloše Patery na vydání zákona o právu občana na informace o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních /sněmovní tisk 989/ - prvé čtení

Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jozef Kochan


114. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 982/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP