(17.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Jako druhý zítra v případě vašeho souhlasu by měl být projednán bod 176, návrh pana poslance Suka.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 357. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 119 poslanců, 110 bylo pro, nikdo proti. Tento návrh byl také odsouhlasen.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana místopředsedy Ivana Langera, že bod 231, tedy třetí čtení služebního zákona, bude projednán jako poslední bod před blokem voleb.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 358. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 121 poslanců, 86 bylo pro, nikdo proti.Tento návrh byl také přijat.

 

Tím, souhlasíte-li, jsme se vyrovnali se třetími čteními, protože ostatní třetí čtení, o kterých nebyla řeč, budou projednána po bodu pana poslance Suka a před bodem, který navrhoval pan místopředseda Ivan Langer, tak jak bývá ve středu dopoledne obvyklé. Je s touto interpretací souhlas?

 

Pokud ano, budeme se věnovat návrhu pana poslance Ostrého, aby body 134, 44 a 45 byly zařazeny zítra za body 42, 43 a 46, tedy za bod 46.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 359) skončilo. Hlasovalo 124 poslanců, 78 bylo pro, 4 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hojdy, aby případné druhé kolo voleb bylo zařazeno zítra na 18.30 hodin.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 360. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 125 poslanců, 95 pro, 2 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Opálka navrhl, aby bod 124, což je poslanecký návrh o prodejní době v zastavárnách a jiných záležitostech, byl zařazen… Ano, je to tak.

 

Pan poslanec Kraus navrhuje, aby stávající bod 105 byl projednán jako druhý bod ve čtvrtek dopoledne za pevně zařazený bod 10.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 361. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 124 poslanců, 41 pro, 39 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Opálka nyní asi bude souhlasit s tím, aby to bylo zařazeno jako druhý bod za této situace. Čili pan poslanec Opálka navrhuje, aby bod 124, který jsem před chvílí ve stručnosti popsal, byl projednán jako druhý bod ve čtvrtek dopoledne.

Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 362. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 124 poslanců, 50 bylo pro, 23 proti. Tento návrh také nebyl přijat.

 

Pokud se nemýlím, tak… Pan poslanec Kocourek navrhuje, aby bod 111 byl zařazen na zítra odpoledne za bod 45, protože spolu věcně souvisejí. To je snad poslední hlasování.

Hlasování 363. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kocourka, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Věcná souvislost byla uvedena a odůvodněna. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 125 pro 55, proti 10. Tento návrh také nebyl přijat.

 

Takže v tuto chvíli již souhlasíte s tím, že bylo hlasováno o všech návrzích, které jste předložili? Je-li tomu tak, budeme se nyní věnovat prvnímu bodu dnešního odpoledne a tím je

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb.,
o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví
a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
/sněmovní tisk 1020/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona reaguje především na změny, které se odehrály v období více než deseti let v souvisejících právních normách. Tyto navrhované právní úpravy zákona rozšiřují oprávnění Puncovního úřadu směrem k výkonu puncovní inspekce, tedy o možnost získávat odpovídající potřebné údaje z informačního systému evidence registru výrobců a obchodníků. Puncovnímu úřadu ukládá povinnost přidělovat a rušit výrobní značky výrobcům tuzemského zboží, přidělovat a rušit odpovědnostní značky obchodníkům dovážejícím cizí zboží a vydávat osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin.

Konstatuji, že tato právní úprava nevyvolá žádné další nároky na státní rozpočet nebo zvýšení počtu pracovníků. Nebude mít dopad na hospodářské subjekty, malé a střední podnikatele, a nevyvolá žádné sociální dopady a dopady do životního prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolte mi, abych na úvod této novely řekl několik málo slov.

Puncovnictví jakožto historicky velmi starý institut ochrany spotřebitele začalo vznikat již v období rozvinutého středověku. Jeho vývoj směřoval přes cechovní a městský dohled nad poctivostí zlatníků k dohledu vykonávanému mincovnou a posléze od josefínských dob až k dnešnímu modelu státem organizované služby, zajišťující poctivost podnikání a rovnost podmínek pro všechny subjekty na trhu v daném segmentu výroby a obchodu. Sluší se zde i připomenout, že právě v příštím roce, kdy by měla navrhovaná předloha nabýt účinnosti, oslaví Puncovní úřad v Praze dvousté výročí svojí existence.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP