Sněmovní tisk 1020
Novela z. o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1020/0 dne 24. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 6. 2005 (usnesení č. 467). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1951).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1020/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1020/2, který byl rozeslán 27. 1. 2006 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 259, usnesení č. 2137).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 274, dokument 274/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 284, které bylo rozdáno jako tisk 274/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 366).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 157/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Normy technické, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: drahý kov, důvěrná informace, kontrola dovozu, označení původu, správní kontrola

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)