Stenografický zápis 53. schůze, 24. ledna 2006

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Pátek
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec František Beneš
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Pavel Hojda


1. Návrh na zřízení zvláštního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím


2. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2006 /sněmovní tisk 1139/

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Kocourek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1095/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Zdeněk Koudelka


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1097/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec František Beneš


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1099/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1107/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Walter Bartoš


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1148/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ladislav Vomáčko
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Václav Mencl


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 855/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Jaromír Talíř


40. Návrh poslanců Jozefa Kubinyiho, Evy Novákové, Josefa Janečka, Vladimíra Říhy, Taťány Fischerové, Svatopluka Karáska, Lucie Talmanové a Miloše Patery na vydání zákona o právu občana na informace o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních /sněmovní tisk 989/ - druhé čtení

Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jozef Kochan


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 1020/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Vymětal


43. Vládní návrh zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1055/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Jaromír Talíř


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1134/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Vlček
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek


51. Návrh poslanců Miloslava Kaly a Miroslava Kapouna na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 992/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec František Beneš
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Miroslav Kapoun


52. Vládní návrh zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky /sněmovní tisk 1193/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP