Sněmovní tisk 1097
Novela z. o hospodaření energií - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: min.průmyslu, min.živ.prostř..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1097/0 dne 5. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1955).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1097/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1097/2, který byl rozeslán 25. 1. 2006 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 196, usnesení č. 2128).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 282, dokument 282/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jan Horník).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 3. 2006 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 282/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 3. 2006 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 282/3 (doprovodné usnesení).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 289, které bylo rozdáno jako tisk 282/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 394).
  Návrh projednán dne 29. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 395).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 177/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, hospodaření se zdroji, obnovitelná energie, spotřeba energie, úspora energie, vytápění, využití energie, zdroje energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)