Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Ekologie

Celkem nalezeno 46 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 12/0 Nov. zák. o převodu majetku státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 63/0 Vládní návrh zákona o integrované prevenci - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 521/2002 Sb.
 74/0 N. zák. Moravskoslezského kraje o ochraně přírody a krajiny Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 168/2004 Sb.
 103/0 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2001Zpráva a jinéVzato na vědomí
 132/0 Vládní návrh zák. o ochraně přírody a krajiny - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 174/0 Návrh kandidáta Václava Klause na úřad prezidentaZpráva a jinéProjednáno
 195/0 Vládní návrh zákona o AntarktiděVládní návrh zákonaSchváleno, 276/2003 Sb.
 211/0 Vládní návrh zákona o chemických látkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 356/2003 Sb.
 289/0 N.novely z. o FNM Poslanecký návrh zákona Schváleno, 480/2003 Sb.
 325/0 Novela z. o integrované preven. a omez. znečištění Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 354/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2004 Sb.
 357/0 Novela z. o odpadech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 188/2004 Sb.
 358/0 Novela z. o obalech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 94/2004 Sb.
 359/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 92/2004 Sb.
 378/0 Novela z. o přechodu věcí, práv a záv. ČR na kraje a obce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 485/2004 Sb.
 389/0 Výroční zpráva a Účet. závěrka FNM za rok 2002Zpráva a jinéSchválena
 435/0 Novela z. o hnojivech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 317/2004 Sb.
 458/0 Úmluva o přístupu k informacím (Aarhuská úmluva)Mezinárodní smlouvaSchválena, 124/2004 Sb. m. s.
 471/0 N.z. o Národním parku Šumava Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 487/0 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2002Zpráva a jinéVzato na vědomí

1 2 3ISP (příhlásit)