Organizační výbor
Usnesení č. 476 (8. září 2005)

Související sněmovní tisky

1023 Novela z. o vzdělávání - školský zákon

1080 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

1083 Novela atomového zákona

1084 2. dopln. plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2005

1085 Sml. mezi ČR a Rakouskou republikou o policejní spolupráci

1091 Zpr. o stavu zemědělství za rok 2004

1092 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2004

1093 Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2004

1094 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2004

1095 Novela z. o státní statistické službě

1096 Úmluva o zamezení dvojího zdanění

1097 Novela z. o hospodaření energií

1098 Novela z. o opatřen. souvis. se zákazem chem. zbraní

1099 Novela z. o dráhách

1100 Zpr. o situaci v oblasti veřejného pořádku na území ČR 2004

1102 Vl. n. z. o sociálních službách

1103 Vl. n. z. o sociálních službách - související

1104 Novela občanského soudního řádu

1106 Sml. o zamezení vzniku dvojího stát. občanství - výpověď

1107 Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky

1108 Vl.n.z. o sloučení Praž. filhar. sboru s Českou filharmonií

1109 Novela z. o vinohradnictví a vinařství

1110 Vl.n.z. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

1111 Novela z. o právu autorském

1112 Novela z. o oběhu osiva a sadby

1114 Vl.n.z. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

1116 Novela veterinárního zákona

1118 Vl.n.z. o vlastnictví bytů

1119 Novela z. o vlastnictví bytů - související
ISP (příhlásit)