Sněmovní tisk 1114
Vl.n.z. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 298, dokument 298/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PaedDr. Zdeněk Janalík).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 298/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 30. 3. 2006 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 298/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 413).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 179/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, distanční vzdělávání, odborná kvalifikace, profesní příprava, státní úředník, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, vzdělávání, živnostník

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)