Stenografický zápis 53. schůze, 10. února 2006


(Jednání zahájeno v 9:01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik


83. Návrh poslanců Jiřího Karase, Waltera Bartoše, Petra Plevy, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 1023/ - prvé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 837/3/ - vrácený Senátem

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Tom Zajíček
Senátor Milan Balabán


167. Vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1156/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


168. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk 1157/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Kováčik


134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1066/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jaromír Schling


135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1069/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 10:35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.04 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 1112/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Miloslava Vostrá
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Hanuš


160. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1045/ - třetí čtení

Poslankyně Lucie Talmanová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Jaroslav Krákora


163. Vládní návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) /sněmovní tisk 1114/ - třetí čtení

Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Bičík


141. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1109/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal


178. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1229/

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Josef Mandík


85. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jaromíra Talíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb. /sněmovní tisk 1027/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Jitka Gruntová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.07 h. do 14.00 h.)
(Jednání pokračovalo v 14.15 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec František Koníček
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Ivana Levá
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Pleva
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva


92. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1083/ - prvé čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Tomáš Teplík
Poslankyně Iva Šedivá
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila v 16.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP