Organizační výbor
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedů organizačního výboru (17. července 2002) 
č. 2k volbě ověřovatelů organizačního výboru (17. července 2002) 
č. 3k návrhu na schválení účasti některých osob na schůzích organizačního výboru Poslanecké sněmovny (17. července 2002) 
č. 4k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze (17. července 2002) 
č. 5k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (17. července 2002) 
č. 6k návrhu termínu a pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny (17. července 2002) 
č. 7k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 2. pololetí 2002 (17. července 2002) 
č. 8k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (17. července 2002) 
č. 9k návrhu termínu a pořadu 2. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (17. července 2002) 
č. 10k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (7. srpna 2002) 
č. 11k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 2. pololetí 2002 (7. srpna 2002) 
č. 12 
č. 13 (7. srpna 2002) 
č. 14 (7. srpna 2002) 
č. 15k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (7. srpna 2002) 
č. 16k návrhu na změnu Organizačního řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny (7. srpna 2002) 
č. 17k návrhu termínu a pořadu 3. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (7. srpna 2002) 
č. 18k návrhu na prohlášení části 3. schůze organizačního výboru za veřejnou (19. srpna 2002) 
č. 19k informaci předsedy vlády a členů vlády o situaci v České republice v souvislosti s povodněmi, o záchranných pracích a o způsobu koordinace obnovy území (19. srpna 2002) 
č. 20 

12345>>
ISP (příhlásit)