Stenografický zápis 53. schůze, 1. února 2006


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jan Vidím


158. Návrh poslanců Jozefa Kubinyiho, Evy Novákové, Josefa Janečka, Vladimíra Říhy, Taťány Fischerové, Svatopluka Karáska, Lucie Talmanové a Miloše Patery na vydání zákona o právu občana na informace o kvalitě péče ve zdravotnických zařízeních /sněmovní tisk 989/ - třetí čtení

Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jozef Kochan


213. Časový harmonogram postupu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Jozef Kubinyi


136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1095/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miroslav Máče


137. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1097/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec František Beneš
Poslanec Oldřich Vojíř


138. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1099/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kapoun


139. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1104/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček


140. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1107/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda PSP Jan Kasal


147. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1148/ - třetí čtení

Poslanec Josef Vícha
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Josef Vícha
Místopředseda PSP Ivan Langer


151. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. …./2006 Sb., a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro finanční trh a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1158/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Suchánek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Suchánek


154. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 838/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ladislav Šustr


155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - třetí čtení

Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Michal Doktor
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslankyně Kateřina Dostálová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Kateřina Dostálová


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Talíř


159. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 1020/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák


162. Vládní návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1071/ - třetí čtení

Poslanec Jozef Kochan


165. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1134/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Vlček


166. Návrh poslanců Radima Chytky, Břetislava Petra, Aleny Páralové a Ivo Vykydala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon /sněmovní tisk 1136/ - třetí čtení

Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Radim Chytka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


64. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1228/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor


218. Návrh na potvrzení předsedy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


216. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.34 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


210. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění role vlády, privátních firem a dalších subjektů v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Říman
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Martin Říman
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda


169. Návrh na odvolání členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP