Stenografický zápis 53. schůze, 31. ledna 2006


(Jednání zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloš Máša
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Miloš Melčák
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek


24. Vládní návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) /sněmovní tisk 1110/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Koudelka


30. Vládní návrh zákoníku práce /sněmovní tisk 1153/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Jitka Vojtilová


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/ - druhé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


30. Vládní návrh zákoníku práce /sněmovní tisk 1153/ - druhé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Petr Zgarba
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec František Strnad
Poslanec Martin Říman
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ludvík Hovorka


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec František Strnad
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Zgarba
Poslankyně Alena Páralová


32. Vládní návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy /sněmovní tisk 1155/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec František Vnouček
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP