Stenografický zápis 53. schůze, 25. ledna 2006


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Pavel Hojda


133. Vládní návrh zákona o střetu zájmů, o kontrole majetku nabytého za dobu výkonu veřejné funkce, o neslučitelnosti některých funkcí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 1056/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Stanislav Křeček


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1109/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Grůza


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. …./2006 Sb., a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro finanční trh a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1158/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Suchánek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.50 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


44. Vládní návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1071/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Vladimír Říha
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Janeček
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Vladimír Říha


52. Vládní návrh zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky /sněmovní tisk 1193/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jan Schwippel
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Alfréd Michalík
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Opálka


90. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Rujbrové, Svatomíra Recmana, Miroslava Grebeníčka a Pavla Kováčika na vydání zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 1036/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. /sněmovní tisk 1194/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá


54. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory /sněmovní tisk 1185/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Jiří Havel
Poslanec Libor Ježek


55. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 1190/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Alfréd Michalík
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.48 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1104/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček


36. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 838/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Šustr


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 1112/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1117/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka


35. Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Poslanec František Beneš
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jozef Kochan
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Krajíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Robert Kopecký
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Josef Janeček
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ladislav Vomáčko
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Václav Frank
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP