Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Správa státní

Celkem nalezeno 44 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 29/0 Návrh novely zákona o územním členění státu Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 54/0 Vl. n. z. o zeměměřických a katastrálních orgánechVládní návrh zákonaSchváleno, 175/2003 Sb.
 59/0 Vl. n. z. opatření v soustavě ústředních orgánů státní správ - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 517/2002 Sb.
 71/0 Vládní návrh zákona o finanční kontroleVládní návrh zákonaSchváleno, 123/2003 Sb.
 152/0 Návrh novela zákona - správní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 201/0 Vládní návrh zákona správní řádVládní návrh zákonaSchváleno, 500/2004 Sb.
 202/0 Vládní návrh zákona v souvislosti se správním řádem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 501/2004 Sb.
 377/0 Novela z. o obcích (obecní zřízení) Senátní návrh zákona Neschváleno
 404/0 Zpráva o čin. a hospod. Energetického regul. úřadu 2002Zpráva a jinéVzato na vědomí
 551/0 Novela z. o Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových Poslanecký návrh zákona Vráceno
 576/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaNeschváleno
 595/0 Novela z. o krajích (krajské zřízení) Poslanecký návrh zákona Organizační výbor
 674/0 N.z. o evidenci psů Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 685/0 V.n.z. o inspekci práceVládní návrh zákonaSchváleno, 251/2005 Sb.
 686/0 Novela z. o inspekci práce - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 253/2005 Sb.
 722/0 Novela horního zákonaVládní návrh zákonaSchváleno, 386/2005 Sb.
 736/0 Zpráva o čin. a hosp. Energ. regulačního úřadu za rok 2003Zpráva a jinéVzato na vědomí
 747/0 Novela z. o rozpoč. určení daníVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2005 Sb.
 764/0 Novela z. o přech.věcí,práv a závaz. do majetku krajů Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět před projednáváním
 794/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem Poslanecký návrh zákona Vráceno

1 2 3ISP (příhlásit)