Sněmovní tisk 794/0
Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem
ISP (příhlásit)