Sněmovní tisk 551/0, část č. 1/4
Novela z. o Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových
ISP (příhlásit)