Sněmovní tisk 377/0, část č. 1/2
Novela z. o obcích (obecní zřízení)
ISP (příhlásit)