Stenografický zápis 48. schůze, 21. října 2005


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Vladimír Doležal


165. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005 /sněmovní tisk 1085/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


233. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 846/4/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Jiří Papež
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1009/ - třetí čtení

Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Eduard Zeman
Poslankyně Lucie Talmanová


22. Vládní návrh zákona, kterým se do konce roku 2007 stanoví výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu a státním zástupcům, a kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


94. Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 904/ - druhé čtení

Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Dagmar Mocová
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec František Beneš
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1095/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec František Pelc


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1134/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1109/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 1112/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Hanuš


35. Vládní návrh zákona o sloučení Pražského filharmonického sboru s Českou filharmonií /sněmovní tisk 1108/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jan Schwippel
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jan Schwippel
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Bratský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


89. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzky Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 674/ - druhé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal


91. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 845/ - druhé čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Karas


92. Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ludvíka Hovorky, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 898/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Jan Kasal


93. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 899/ - druhé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Walter Bartoš


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1072/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig


95. Návrh poslanců Jitky Gruntové, Kateřiny Konečné, Radko Martínka a Karla Šplíchala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 905/ - druhé čtení

Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Bohuslav Záruba


96. Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ivo Vykydala, Pavla Hojdy, Miloslava Kaly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 906/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda


98. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zákon o studentských brigádách) /sněmovní tisk 931/ - druhé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena ve 13.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP