(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, uplynula přestávka, kterou si pro své jednání vyžádal klub sociálních demokratů, a proto se můžeme věnovat našemu dnešnímu dopolednímu jednání.

Ještě k omluvám, které už jsem přečetla, přidám jednu. Z dnešního jednání se pro plánovaný zákrok v nemocnici omlouvá paní poslankyně Zdeňka Horníková.

Prosím vás, abyste se zaregistrovali identifikačními kartami.

Ráda bych vás informovala o tom, že včera večer byl přerušen bod číslo 165, a to před závěrečným hlasováním. My se tedy nejprve vypořádáme s tímto bodem, to znamená, že nejprve budeme hlasovat o vládním návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, je to sněmovní tisk 1085. Poté se budeme řídit podle schváleného programu schůze body 233, 73, 231, 22, 94 a 84.

Ale ještě než všechny tyto body otevřu, tak je chvíle pro případné vznesení procedurálních návrhů, tak jak jsme se předtím domluvili. První, kdo se hlásí, je pan kolega Jiří Pospíšil. (V sále je hluk.) Opakuji, že je prostor pro vznesení procedurálních návrhů.

Pan kolega Pospíšil má slovo. Prosím o klid!

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vyřazení dvou bodů z programu této schůze. Konkrétně jde o body 81 a 82. Bod 81 obsahuje vládní návrh zákona trestní zákoník, sněmovní tisk 744, a bod 82 obsahuje doprovodný zákon, konkrétně pak vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, sněmovní tisk 746.

Tento návrh, dámy a pánové, činím po dohodě představitelů jednotlivých politických frakcí zastoupených v ústavněprávním výboru. Jak sami víte, proběhlo v této schůzi druhé čtení. Bylo načteno velké množství pozměňovacích návrhů a ústavněprávní výbor by rád tyto návrhy projednal na své řádné schůzi, která proběhne po této schůzi Poslanecké sněmovny. Takže důvodem tohoto vyřazení je snaha ještě jednou projednat načtené pozměňovací návrhy k tomuto kodexu trestního práva.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já se jenom, pane kolego, ujistím, že se jedná - protože pro hluk v jednací síni jsem vám nerozuměla - o vyřazení bodu 81 a 82, sněmovní tisky 744 a 746. (Ano.) Děkuji.

Prosím o další procedurální návrhy. Pan kolega Schling se hlásí.

A řeknu jenom, že náhradní karty mají pan kolega Laštůvka číslo 18, pan ministr Martínek číslo 35.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji zařadit další bod našeho programu, a sice třetí čtení tisku 984, jehož druhé čtení bylo ukončeno včera. A navrhuji zařadit tento bod na středu dvacátého šestého jako další bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O slovo se hlásí pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chci jenom upozornit pana kolegu Schlinga, že jsme ještě nedostali rozdány pozměňovací návrhy k jím navrhovanému sněmovnímu tisku. Tak se domnívám, že není možno ho pevně zařazovat, ale nechť, zařadit bod, ale na konec třetích čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře. Zeptám se na další procedurální návrhy. Nejsou žádné.

Je před námi tedy hlasování podle mého názoru pouze o jednom návrhu, který zazněl. Pan kolega Schling může svůj procedurální návrh vznést poté, kdy budou rozdány pozměňovací návrhy. Myslím, že toto je akceptovatelné řešení. Takže bychom dnes hlasovali pouze o návrhu pana poslance Pospíšila. Pan kolega Schling svůj procedurální návrh vznese poté, kdy o něm budeme moci hlasovat.

 

Pan kolega Pospíšil navrhuje vyřadit bod číslo 81, sněmovní tisk 744, a bod číslo 82, sněmovní tisk 746, z jednání této schůze na základě předchozí dohody ve výboru ústavněprávním se všemi účastníky ze všech politických stran.

Oznamuji, že pan ministr Cyril Svoboda má náhradní kartu číslo 1.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 323. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu na vyřazení?

V hlasování s pořadovým číslem 323 z přítomných 167 pro 158, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Body 81 a 82 jsme vyřadili ze schůze.

 

Jak jsem avizovala, musíme se nejdřív vypořádat s hlasováním k bodu 165, což je Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005. Jednání jsme přerušili včera před závěrečným hlasováním. Připomínám, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Pan poslanec Vidím má kartu číslo 2.

(V sále je stále velký hluk.)

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zde zazněl. Jsme po ukončené debatě a jsme před závěrečným hlasováním.

Dámy a pánové, padl návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu. Zahajuji hlasování pořadové číslo 324. Táži se, kdo je pro. (Reakce z lavic - pro co?)

Ale protože zde vidím, že se nikdo nesoustředil, což tedy, dámy a pánové, není v tuhle chvíli moje vina, já jsem dvakrát četla, o čem budeme hlasovat, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím, abyste se věnovali tomu bodu, který je projednáván. Kdo se mu nechce věnovat, ať odejde z jednací síně.

 

Já potřetí přečtu, před jakým hlasováním stojíme. Včera byl přerušen večer bod číslo 165 před závěrečným hlasováním. Nás nyní čeká toto závěrečné hlasování, ve kterém padl návrh na zamítnutí tohoto návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná ve Vídni dne 14. července 2005, sněmovní tisk 1085.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP