(12.20 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

A konečně poslední poznámka. Vážená paní poslankyně, prostřednictvím předsedajícího, značný rozdíl mezi vaším návrhem a samosprávným rozhodnutím města České Budějovice je v tom, že vy chcete cosi plošně nařizovat. To, co se ukázalo, že jsou nedostatky systému v Českých Budějovicích, tedy že nezodpovědní majitelé psů se vyhnou tomuto systému, se potvrdí na celé ploše území, jen to bude stát spoustu finančních prostředků. Že se město rozhodlo ekonomicky motivovat ty, kteří se do systému zapojí, to byly důvody jiné, byly to obavy ze vztekliny atd. atd., byla to snaha, aby zatoulá-li se pes, mohl být identifikován. V žádném případě to nevedlo k tomu, že by se jakýmkoli způsobem snížil počet nezodpovědných majitelů. Ani náznakem. Pouze vytvoří další normu, ze které nepochybně čipovači budou mít radost, v žádném případě ne zodpovědní majitelé psů. Rozhodne-li se některá samospráva dobrovolně zavést systém, ano, nechť jej zavede, nikdo jim v tom nebrání. Koneckonců důkazem je právě město České Budějovice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Benešovi. Do obecné rozpravy se hlásí paní Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Musím na to reagovat, protože vyhláška města České Budějovice nezavádí povinné čipování pro všechny vlastníky. Já jsem upozorňovala na to, že město České Budějovice pouze nabídlo zvýhodnění formou poplatku pro ty, kteří si psa očipují. Proto v žádném případě se nejedná v Českých Budějovicích o plošnou povinnost čipování. Naopak jsem uvedla, že tam, kde se o to pokusili, v Plzni, měli velké problémy, protože svoji vyhlášku postavili velmi špatně. Postavili ji tak, že město dělalo výběrové řízení na firmu, která prováděla čipování, a prostě jim se tento systém rozhodně neosvědčil. Proto my jsme také v zákoně rozhodně neuváděli a nepredikovali to, že výběrové řízení bude dělat město, ale naopak. Každý občan si bude moci vybrat svého veterináře, který mu očipuje, samozřejmě systémem uznávaným v Evropské unii podle ISO norem, tak jak bude ten veterinář který typ čipu používat. Čili naopak, město České Budějovice nemá vyhlášku, která by dávala povinnost vlastníkům plošně své psy čipovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, už nechci zdržovat tento ctihodný sbor, protože já jsem několikrát vystupoval na této půdě proti tomuto návrhu zákona, několikrát v zemědělském výboru a nechci neustále opakovat argumenty. Jenom mi dovolte znovu pár poznámek.

Za prvé tvrdím a je to lehce prokazatelné, že máme dostatek zákonných norem k tomu, abychom zjistili, věděli v případě potřeby, o jakého psa se jedná. Já jsem uváděl čísla, že 99 % psů jsou identifikovatelní, dá se to vytáhnout ze statistiky Státní veterinární správy. Není problém při napadení člověka psem, abychom zjistili, o jakého psa se jedná. Říkám, je asi 1 % psů, kteří nejsou dohledatelní, a to jsou psi, kteří se toulají, volně pobíhající, a ti samozřejmě sami dobrovolně se nenechají očipovat, protože nepochopí, co se po nich žádá. Chci tím říci, že zhruba to 1 % psů se tady bude pohybovat vždycky. Každá obec má ze zákona povinnost a každý chovatel psa už teď nějakým způsobem psa označit. Vtip je v tom, že má několik systémů na výběr. Záleží na městském zastupitelstvu, který systém zvolí, jak už zde říkal kolega Beneš. Jestliže se rozhodne, že budou psa čipovat, že budou chtít od občanů, aby si nechali svého psa očipovat, mají tu možnost.

Já jsem uváděl, že tak jak je návrh zákona koncipován, bude to znamenat další zátěž pro starosty, pro občany. Představa, že centrální evidence psů bude fungovat tak, že tam budou k dispozici data in time, v čase, je naprosto iluzorní záležitost. Zrovna tak se dá i prokázat finanční náročnost tohoto projektu. Už jsem tady jednou říkal, že se to dá odvodit i od centrální evidence skotu, kde ty počty zhruba se kryjí a náklady jsou v řádu desítek milionů.

Abych skončil a nezdržoval vás, já v tuto chvíli si dovolím přednést návrh na vrácení výboru k novému zpracování a v případě, že to neprojde, dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pešánovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Žádnou písemnou přihlášku nemám ani neeviduji žádnou další. Končím tedy obecnou rozpravu.

Návrh na zamítnutí, který byl předložen výborem, se hlasuje před začátkem třetího čtení. Návrh na vrácení výboru k novému projednání jsem evidoval. Už po obecné rozpravě o tom musíme rozhodnout, ještě před konáním podrobné rozpravy.

Já budu signalizovat do předsálí těm, kteří uposlechli mé výzvy, aby nechali kolegyni Šojdrovou v klidu uvést tento tisk, pokud mají zájem hlasovat o návrhu, aby se vrátili do jednacího sálu. Odhlásím vás a požádám o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na vrácení výboru k novému projednání budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 345. Hlasování číslo 345 jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro vrácení výboru k novému projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 345 z přítomných 97 pro 33, proti 22. Návrh nebyl přijat.

 

Otevírám tedy rozpravu podrobnou. Opakuji, co zde zaznělo. Jednáme podle tisku 674/3, k tomu se budou přijímat pozměňovací návrhy.

Hlásí se paní kolegyně Michaela Šojdrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, jak jsem již avizovala, tak v tisku 674/3 navrhuji tento komplexní pozměňovací návrh.

V § 2 písmeno c) vypustit. Celý § 3 vypustit a další paragrafy přečíslovat. Odkazy v § 5 odstavec 2, § 10 odstavec 1 a 2 pozměnit podle nového číslování paragrafů.

V § 4 odstavec 6 vypustit. V § 6 písmeno a) se vypouštějí slova "centrální evidence a". V § 8 se vypouštějí slova "správce evidence a".

Jedná se o komplexní změnu, kterou vypustíme zavedení centrální evidence psů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Považoval jsem označení toho základního tisku 674/3 za nezpochybnitelné, ale aby tomu tak bylo opravdu podle jednacího řádu, raději to nechám odhlasovat, myslím, že nám to neublíží, ještě během podrobné rozpravy.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 346 a ptám se, kdo je pro, aby základem pro projednání byl tisk 674/3. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 346 z přítomných 101 pro 71 poslanců, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Ještě jednou paní kolegyně Šojdrová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP