(10.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Padl zde jeden návrh, o kterém bude možno hlasovat, a to je návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než budou předložena usnesení výborů, jimž tento tisk byl přikázán. Byl přikázán celkem čtyřem výborům, jeden z výborů, to znamená ústavněprávní, své usnesení předložil. Zbývající výbory - rozpočtový výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí nikoli, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nikoli.

Tedy návrh usnesení nebo návrh, o čem bychom nyní mohli hlasovat, zní, že přerušujeme projednávání tohoto bodu do doby, než tři výbory - rozpočtový, pro veřejnou správu, regionální rozvoj a pro sociální politiku - předloží svá usnesení.

Na žádost vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Doufám, že je všem zřejmé, o čem máme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 336. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 336 přítomno 153, pro 75, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Proto budeme pokračovat… Pardon, probíhá ještě kontrola hlasování, prosím o strpení. (Poslanci kontrolují výsledky hlasování.) Je námitka proti hlasování? Pan poslanec Oldřich Vojíř má slovo. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, asi se mi to stává opravdu velmi výjimečně. Hlasoval jsem pro, a na sjetině je podle informací údajně x, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Budeme tedy hlasovat o námitce proti předchozímu hlasování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 337. Ptám se, kdo je pro přijetí této námitky. Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 337 skončilo. Přítomno 156, pro 143, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování. Domnívám se, že je všem zřejmé, o čem to hlasování bylo - tedy o přerušení do doby, než nám budou předložena příslušná usnesení výborů, jimž byl tisk přikázán a které zatím usnesení nepředložily.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 338. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 338 přítomno 155, pro 79, proti 53. Tentokrát byl návrh přijat.

 

Je námitka proti hlasování? (Probíhá opět kontrola výsledků hlasování.) Nevidím žádnou námitku, proto… Pardon, ještě probíhá kontrola hlasování, omlouvám se. (Krátká pauza.) Zeptám se, zda je námitka, protože kontrola asi už proběhla - ale námitku nevidím. Proto konstatuji, že tento bod byl přerušen se stanovenou podmínkou.

Můžeme se věnovat dalšímu bodu našeho schváleného pořadu schůze. (Velký hluk v sále.) Prosím ale o klid v jednací síni a pokračujeme v našem programu. Není důvod, aby tady nebyl zachován klid pro další bod.

O slovo se hlásí místopředseda vlády Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že v této Poslanecké sněmovně se velmi často varuje před různými spojeními při jednotlivých hlasováních v Poslanecké sněmovně, chtěl bych upozornit na to, že při hlasování o tomto vládním návrhu zákona zde opět došlo ke společnému hlasování Občanské demokratické strany a komunistické strany. Čili jenom pro pořádek, abych připomněl, že zde vznikla rudomodrá koalice při hlasování o zastavení procesu projednávání tohoto vládního návrhu zákona, který se týká platů ústavních činitelů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Jsme u bodu číslo 94. Jde o

 

94.
Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 904/ - druhé čtení

 

Nejprve požádám, aby všichni zasedli do svých poslaneckých lavic. (Hluk v sále.) Prosím znovu všechny, aby věci, které nesouvisejí s bodem, který budeme projednávat, šli řešit mimo jednací síň, všechny, aby zasedli do svých poslaneckých lavic a věnovali pozornost bodu, který je před námi, protože do doby, než všichni budou sedět ve svých lavicích nebo opustí jednací síň, nedovolím, abychom v tomto bodu pokračovali. Důrazně žádám předsedu poslaneckého klubu ČSSD a jeho kolegy, aby věnovali pozornost tomuto bodu. Žádám všechny kolegy napravo i nalevo, aby vyslyšeli mé opětovné žádosti ke klidu a k soustředění se na to, co projednáváme.

Prosím, pane kolego. Požádám o slovo navrhovatele poslance Lubomíra Suka a prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, sněmovním tiskem č. 904 vám byla předložena novela zákona o důchodovém pojištění, ve které si předkladatelé kladli jeden jediný cíl, a je to zjednodušení při získávání příjmů pro částečně invalidní důchodce, kteří po přijetí této novely, bude-li k tomu mít Sněmovna vůli, budou mít možnost si v souběhu s částečným invalidním důchodem vydělat neomezené příjmy.

Jde o to, že v současné době je praxe taková, kdy částečný invalidní důchodce musí předkládat přehledy o svém výdělku a nadměrně se zatěžuje jak administrativa správ sociálního zabezpečení, tak souběžně s tím si každý upravuje ten výdělek tak, aby nepřekročil hranici a částečný invalidní důchod mu nebyl krácen ani odebrán.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP